Order Zasłużenia dla Polski za swoją działalność na rzecz rozwoju polskiej gospodarki dla Pani Hani STYPULKOWSKA-GOUTIERRE

Mamy zaszczyt ogłosić, iż przy okazji uroczystości Promocji Regionu Podkarpackiego (Karpaty Dolne) w Paryżu, dnia 10-tego grudnia 2009, nasz Prezes, Pani Hani STYPULKOWSKA-GOUTIERRE otrzymała, z rąk Ambasadora Polski we Francji Jego Ekscelencji Pana Tomasza ORŁOWSKIEGO, Order Zasłużenia dla Polski Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt ogłosić, iż przy okazji uroczystości Promocji Regionu Podkarpackiego (Karpaty Dolne) w Paryżu, […]

Bilans polsko-francuskich stosunków gospodarczych w 2009

Początek roku jest jak zawsze okazją do refleksji nad przeszłością i przyszłością. Dlatego też pozwalam sobie zwrócić Państwa uwagę na kilka kwestii związanych z sytuacją gospodarczą Polski, dotyczących polsko-francuskich stosunków gospodarczych, a także na istotną rolę Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji w organizowanych wspólnie przedsięwzięciach promocyjnych. Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, Początek roku jest jak zawsze […]

Przekraczanie granic, okreslanie wlasciwego ustawodawstwa, rozporzadzenia wspolnotowe

Obecnie koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej jest regulowana następującymi rozporządzeniami:Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408 z 14 czerwca 1971r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z 21 marca 1972r. w […]

Targi podwykonawstwa przemyslowego Midest 2009

MIDEST jest światowym liderem wśród imprez targowych podwykonawstwa przemysłowego, skupiającym corocznie setki przedsiębiorstw zmobilizowanych do spełniania wymagań potencjalnych zleceniodawców. W dniach 17-20 listopada 2009 w Paryżu odbyły się Targi podwykonawstwa przemysłowego MIDEST 2009. Była to 39 edycja tych targow oraz 5 edycja narodowych targów rozwiązań utrzymania przemysłowego tzw. „Maintenance EXPO”. MIDEST jest światowym liderem wśród imprez […]

Elementor #1758

Od wielu lat zauważamy w Polsce znaczny rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych na swoim terytorium; w tym samym czasie, polska sprzedaż za granicę roniwez znacząco wzrosła. W zwiazku z dobrze rozwijającą się wspołpracą na linii Polska-Francja, firmy z Polski i z Francji zawierają wspólnie coraz więcej kontraktów międzynarodowych. To powoduje liczne pytania. Od wielu lat zauważamy […]