Szukaj

Targi podwykonawstwa przemyslowego Midest 2009

MIDEST jest światowym liderem wśród imprez targowych podwykonawstwa przemysłowego, skupiającym corocznie setki przedsiębiorstw zmobilizowanych do spełniania wymagań potencjalnych zleceniodawców.
W dniach 17-20 listopada 2009 w Paryżu odbyły się Targi podwykonawstwa przemysłowego MIDEST 2009. Była to 39 edycja tych targow oraz 5 edycja narodowych targów rozwiązań utrzymania przemysłowego tzw. „Maintenance EXPO”.

MIDEST jest światowym liderem wśród imprez targowych podwykonawstwa przemysłowego, skupiającym corocznie setki przedsiębiorstw zmobilizowanych do spełniania wymagań potencjalnych zleceniodawców.
W dniach 17-20 listopada 2009 w Paryżu odbyły się Targi podwykonawstwa przemysłowego MIDEST 2009. Była to 39 edycja tych targów oraz 5 edycja narodowych targów rozwiązań utrzymania przemysłowego tzw. „Maintenance EXPO”.

 

Pomimo ciężkiej sytuacji gospodarczej, liczba odwiedzających zwiększyła się w porównaniu z rokiem 2008 o 5,5% i wyniosła 39 710 osób. Wzrosła również liczba krajów z których pochodzą odwiedzający targi, z 54 w 2008 do 78 krajów w 2009. Przyrost procentowy w liczbie osób z zagranicy wyniósł 13%. Zauważony został również przyrost liczby odwiedzających tzw. targi „Maintenance EXPO” o 1%. Liczba osób obecnych wyniosła 2 998.
W roku 2009 ogólna liczba wystawców (prasa, standy gratis itd.) pomniejszyła się o 3% w porównaniu z rokiem 2008, natomiast wzrosła liczba realnych wystawców o 2,5% w stosunku do roku ubiegłego. Targi zgromadziły zatem 1700 wystawców z całego świata, powiększając liczbę krajów, z których pochodzą wystawcy z 29 (w 2008) do 37 krajów (w 2009). Wystawcy z zagranicy stanowili po raz pierwszy 40% ogółu wszystkich standów.
Jeszcze raz podkreślając nieprzychylną sytuację gospodarczą w Europie i na świecie, Targi MIDEST 2009 odniosły w roku 2009 zdecydowany sukces, co potwierdzały na „gorąco” zbierane opinie większości zwiedzających i wystawiających się firm.

Rynek podwykonawstwa przemysłowego

 

  • Europa

 

W 2008 roku europejski rynek podwykonawstwa przemysłowego (stara Europa 15), osiągnął przychód 435,15 mld euro, liczba przedsiębiorstw świadczących usługi podwykonawstwa wyniosła blisko 260 000, a liczba zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach 6,5 mln osób (w tym 3,6 mln osób bezpośrednio przydzielonych do zadań podwykonawczych). Spadek tego rodzaju działalności w porównaniu z rokiem 2007 wyniósł -1,6%, a w 2009 roku jest przewidywany na poziomie około -14,1%

Podwykonawstwo przemysłowe w Europie

Francja

 

We Francji rynek podwykonawstwa przemysłowego w roku 2008 zakończył się znikomym wzrostem na poziomie +1,25%, natomiast w roku 2009 spada brutalnie i może zakończyć rok bieżący na poziomie  -11%. W roku 2008, przychód sektorów wyspecjalizowanych w podwykonawstwie przemysłowym wyniósl 77,23 mld euro. Liczba ta odnosi się do działanlości 32 028 przedsiebiorstw różnej wielkości, zatrudniających łącznie 565 583 osób.
W roku 2008 zmniejszyła się również, w porównaniu z rokiem 2007, działalność firm liczących 20 osób i więcej. Globalnie wielkość produkcji w roku 2008 zredukowała się do ok. 6% na przełomie całego roku.
W roku 2008 przyrost przychodu przedsiębiorstw w dziedzinie podwykonawstwa przemysłowego, w porównaniu z rokiem poprzednim, wyniosł 1,25%. Wzrosty i spadki były bardzo różne w zależnosci od sektora gospodarki. Najsilniejsze z nich oraz oraz ich rozwój przedstawia poniższa tabela.

Rozwój przychodu przedsiębiorstw we Francji z działalności podwykonawczej przemysłowej

 

Pierwszy kwartał roku 2009 odznaczył się wyjątkowo niskim poziomem działalności gospodarczej ok. 30-40% niższym od średniej z 2008r. W poniższej tabeli przedstawiono zestawianie najważniejszych liczb opisujących stan francuskiej oferty podwykonawstwa przemysłowego w 2008 roku.

Stan francuskiej oferty w podwykonawstwie przemysłowym

 

Kryzys gospodarczy przełożył się w roku 2008 na wyraźny spadek działalności gospodarczej w podwykonawstwie przemysłowym, zmniejszając tym samym przychody ogólne oraz zatrudnienie. W roku 2009 spadek ten powiększył się jeszcze bardziej.

 

Kamil BLAZYCZEK
CCIPF

Dołącz do naszego newslettera!