Szukaj

Przekraczanie granic, okreslanie wlasciwego ustawodawstwa, rozporzadzenia wspolnotowe

Obecnie koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej jest regulowana następującymi rozporządzeniami:
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408 z 14 czerwca 1971r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z 21 marca 1972r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego (…), rozporządzenie Rady (EWG) nr 859/2003 z 14 maja 2003r. rozszerzające przepisy rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo.

Dołącz do naszego newslettera!