Szukaj

Order Zasłużenia dla Polski za swoją działalność na rzecz rozwoju polskiej gospodarki dla Pani Hani STYPULKOWSKA-GOUTIERRE

Mamy zaszczyt ogłosić, iż przy okazji uroczystości Promocji Regionu Podkarpackiego (Karpaty Dolne) w Paryżu, dnia 10-tego grudnia 2009, nasz Prezes, Pani Hani STYPULKOWSKA-GOUTIERRE otrzymała, z rąk Ambasadora Polski we Francji Jego Ekscelencji Pana Tomasza ORŁOWSKIEGO, Order Zasłużenia dla Polski

 

 

Szanowni Państwo,

 

Mamy zaszczyt ogłosić, iż przy okazji uroczystości Promocji Regionu Podkarpackiego (Karpaty Dolne) w Paryżu, dnia 10-tego grudnia 2009, nasz Prezes, Pani Hani STYPULKOWSKA-GOUTIERRE otrzymała, z rąk Ambasadora Polski we Francji Jego Ekscelencji Pana Tomasza ORŁOWSKIEGO, Order Zasłużenia dla Polski, za swoją działalność na rzecz rozwoju polskiej gospodarki w ramach Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji.

Ekipa Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji składa Pani Prezes swoje najszczersze gratulacje.

 

 

Urszula MAJORKIEWICZ
Sekretarz Generalny PIHPF

Dołącz do naszego newslettera!