Polska Izba Handlowo-Przemysłowa
we Francji

PIHPF już od 1994 r. aktywnie uczestniczy w rozwijaniu współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Francją. Izba jest organizacją informacyjną, pośredniczącą i doradczą mającą na celu sprostanie różnym potrzebom przedsiębiorstw francuskich jak i polskich. Współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin (adwokaci, eksperci podatkowi, handlowcy, tłumacze). Świadczymy usługi w dziedzinie badań rynku oraz promocji polskich firm we Francji.

WEBINAR Slim VAT 2 – Gide

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar przygotowany przez ekspertów Gide Warsaw na temat pakietu SLIM VAT 2.

NOWA TWARZ POLSKIEGO  EKSPORTU

Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji od 1994 roku wspiera firmy polskie w ich wejściu na rynek francuski. Pierwsze lata jej działalności poświęcone były współpracy i wejściu firm francuskich na rynek polski, natomiast firmy polskie długo funkcjonowały przez centrale handlu zagranicznego…

Partnerzy

Dołącz do naszego newslettera!

E-mail

kontaktccipf@gmail.com

Kontakt telefoniczny

+33 1 75 43 94 10