NOWA TWARZ POLSKIEGO  EKSPORTU

Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji od 1994 roku wspiera firmy polskie w ich wejściu na rynek francuski. Pierwsze lata jej działalności poświęcone były współpracy i wejściu firm francuskich na rynek polski, natomiast firmy polskie długo funkcjonowały przez centrale handlu zagranicznego…

Protekcjonizm we Francji – artykuł kancelarii FIDAL

W obliczu zaostrzonej konkurencji politycy francuscy – czy to z lewicy, czy z prawicy – od kilku lat zajmują stanowiska polityczne na rzecz przedsiębiorstw francuskich lub tych, które wytwarzają swoje produkty i usługi we Francji.

Relacja : Szkolenie Oddelegowanie Pracowników – 5 marca 2021

5 marca 2021 odbył się nasz webinar dotyczący aktualnej sytuacji delegowania pracowników we Francji. Dotyczył on w szczególności nowości oraz kwestii praktycznych dla firm zagranicznych oddelegowujących do Francji w związku z publikacją Instrukcji Ministerstwa Pracy w dniu 19 stycznia 2021.

Grudzień: Słowo Prezesa

To był bardzo wymagający okres– niespokojny, ale jednocześnie budzący w nas konieczność przemian. Zmuszający do innowacyjności, do niestandardowego myślenia i szukania nowych rozwiązań.