Szukaj

Misja ekonomiczna francuskich firm w Łodzi (9-11 października 2016)

25-ta rocznica współpracy partnerskiej miast Lyon i Łodzi : misja ekonomiczna francuskich firm w Łodzi  (9-11 października 2016)

Aby uczcić 25-tą rocznicę współpracy parnerskiej  Łodzi i Lyonu ,  misja ekonomiczna francuskich firm w Łodzi zostala zorganizowana przez władze obydwu miast, ze wsparciem Ambasady Francji w Polsce, Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi, we współpracy z Polską Izbą Handlowo-Przemysłową we Francji.

Delegacja francuskich firm z Lyonu i z regionu Auvergne-Rhône – Alpes udała sie w dniach 9-11 października do Łodzi aby uczestniczyć w seminarium poświęconym inwestycyjnej atrakcyjności miasta Łódź, a następie wziąć udział w serii indywidualnych spotkań biznesowych z łódzkimi firmami. Francuskie firmy zostały przywitane przez przedstawicieli władz obu miast, a wsród nich przedstawiciel Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą, zaprezentował dane statystyczne i główne fakty dotyczace rozwojowych sektorów w Łodzi.

Głównym celem misji było przede wszystkim zachęcenie i ułatwienie rozwoju działalnosci francuskich firm w Polsce, umożliwiając im nawiązanie biznesowych kontaktów i otrzymanie  cennych informacji i porad ze strony miejskich władz Miasta Łodzi, adwokatów i przedstawicieli lokalnych firm w celu zapoznania się z nowymi możliwościami wspołpracy i ofertami inwestycyjnymi  w Łodzi i regionie łódzkim.     Łódź, która jest trzecim polskim miastem pod wzgledem gęstości zaludnienia i jedym z najbardziej rozwiniętych przemysłowo miast Polski, oferuje mozliwości inwestycji w wielu sektorach, przede wszystkim w nieruchomościach, logistyce, tekstyliach, przemyśle farmaceutycznym, biotechnologii i ochronie zdrowia, jak również w sektorze nowoczesnych usług (BPO/ SSC, R&D).

Sesja spotkań BtoB z lokalnymi firmami polskimi wywodzącymi się z tych własnie sektorów stanowiła jedno z kluczowych punktów programu francuskiej delegacji. Drugim ważnym elementem programu były wizyty w dwóch nowych centrach otwartych ostatnio w Łodzi : EC1, nowym centrum biznesowym, i Technopark, nowym łódzkim parku technologiczno-naukowym. Spotkania i dyskusje z przdstawicielami tych dwóch nowoczesnych kompleksów infrastruktur łódzkich umozliwily francuskim gościom zapoznanie sie z oferowanymi mozliwosciami współpracy i inwestycji. Wsród firm i organizacji uczesticzących w degacji obecne były:  CNIM, La Vie Claire, DFCG, Cabinet de Foresta, Sanisphère, Vocem, HSG, CCIPF, EM Lyon, Sud Architectes, Valcena, Mind Partners, et Royal Canin. 

W 2016 roku miasta Lyon i Łódź obchodzą 25tą rocznicę swojej współpracy partnerskiej (1991-2016). Te dwa miasta podpisały protokół o wymianie i współpracy w 1991 roku, który był poczatkiem rozbudowanej sieci związków i relacji pomiedzy głównymi instytucjami miejskimi w dziedzinie edukacyjnej, prawnej, fiskalnej i kulturowej. 

W początkowej fazie kontaktów, Łódź, budujaca w ówczesnej epoce demokratycznoliberalny system zarządzania, otrzymała ze strony Lyonu, znaczne wsparcie w formie licznych szkoleń i pomocy organizacyjno-prawnej w zakresie gospodarki finansowej, organizacji służb administracji miejskiej, zarządzania gruntami i nieruchomościami, wprowadzeniem informatyki do usług, rehabilitacji mieszkań socjalnych oraz strategii komunikacji. Lyon organizował staże i realizował eksperckie misje szkoleniowe w dziedzinie technologii miejskich i zagospodarowania terenu.

Od samegu początku organizowane były liczne wymiany uczniów i nauczycieli, następnie współpraca objęła uczelnie wyższe – Uniwersytety Lumiere, Jean Moulin z Uniwersytetem Łódzkim, Ecole Central z Politechniką Łódzką, Uniwersytetu Claude Bernard z Lyonu z Akademią Medyczną w Łodzi. Napływ francuskiego kapitału do Łodzi jest owocem wieloletniego rozwoju stosunków ekonomicznych pomiędzy oboma miastami – chociażby relacji Łódzkiej Izby PrzemysłowoHandlowej z Izbą w Lyonie, szkoleń dla kadry zarządzającej i szefów przedsiębiorstw. Obecnie w Łodzi działają takie firmy jak Dalkia, Accord (hotel Ibis), Compin, Hutchinson, IDES, liczne hipermarkety.

Łódź i Lyon to jednak nie tylko silne ośrodki gospodarcze, akademickie, lecz także miasta o ogromnym potencjale kulturalnym, z silnymi tradycjami włókienniczymi, filmowymi, z unikatowym dziedzictwem architektonicznym i wielokulturowym. Z tego tytułu współpracę rozpoczęły muzea: łódzkie Muzeum Włókiennictwa i Musée des Textiles et l`Art Decoratif, muzea sztuki współczesnej, szkoły baletowe. Nie bez przyczyny rewitalizacji byłych zakładów produkcji tekstyliów Izraela Poznańskiego podjął się zespół architektoniczny Sud Architecte Lyon i inwestor francuski APSYS.  

Dołącz do naszego newslettera!