Szukaj

Konferencja Energy cooperation prospects in Poland // 2-3 kwietnia 2012

W dniach 2 i 3 kwietnia, 2012 r. w Paryżu odbyła się konferencja „Energy Cooperation Prospects in Poland” poświęcona możliwościom rozwoju rynku energetycznego w Polsce oraz możliwościom współpracy z potencjalnymi partnerami w dziedzinie energetyki.


Konferencja zostala zorganizowana przez Polską Izbę Przemyslowo-Handlową we Francji we współpracy z Petrostrategies/Europ oraz Indar Energy, przy wsparciu Ambasady RP we Francji, Narodowej Rady Ekologicznej, Senatu RF oraz francuskiego Ministerstwa Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju, Transportu i Mieszkalnictwa. Jednym z głównych celów tej imprezy było zaprezentowanie możliwości biznesowych oraz perspektyw współpracy energetycznej w Polsce.

 

W poniedziałek, 2 kwietnia 2012 r. odbyły się spotkania biznesowe, zaranżowane na życzenie uczestników zainteresowanych współpracą w dziedzinie energetyki, które odbyły się w Biurze Promocji Ambasady Polski we Francji. Spotkania były poprzedzone koktajlem powitalnym. Gości przywitała Katarzyna Krajewska, I Sekretarz Ambasady RP we Francji, Barbara Nieciak, I Radca Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP we Francji oraz Urszula Majorkiewicz, Sekretarz Generalny Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Francji. Nieobecność Janusza Pieńkowskiego, szefa Wydziału Ekonomiczno-Handlowego w Ambasadzie RP we Francji spowodowana była uczestnictwem w zjeździe Radców z Europy w Warszawie. Uwieńczeniem pierwszego dnia spotkań była uroczysta kolacja w Maison de l’Amérique latine, poprzedzona powitalnym koktajlem. Na koktajlu swoją obecnością zaszczycił uczestników Jego Ekscelencja Tomasz Orłowski, Ambasador RP we Francji.
We wtorek, 3 kwietnia, odbyła się konferencja w Sali Monnerville francuskiego Senatu. W otwarciu konferencji uczestniczyli: Hanna Stypulkowska-Goutierre, Prezes Polskiej Izby Przemyslowo-Handlowej we Francji, Jean-Pierre Leleux, Senator oraz Przewodniczący Polsko-Francuskiej Grupy Parlamentarnej, Jego Ekscelencja Tomasz Orłowski, Ambasador RP we Francji, Mario Pain, Zastępca Dyrektora ds. Energii we francuskim Ministerstwie Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju, Transportu i Mieszkalnictwa oraz Aleksander Pociej, Senator Polsko–Francuskiej Grupy Parlamentarnej.

Wśród zaproszonych gości zabrakło Tomasza Tomczykiewicza, Wiceministra Gospodarki oraz Rafała Baniaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w konferencji z powodów służbowych.

Pierwszy cykl konferencji, dotyczący wpływu kryzysu gospodarczego i finansowego na rynek energii w UE i ochrony środowiska, otworzyła Hanna Stypulkowska–Goutierre. Prelegentem tej części konferencji był Profesor Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji oraz Doradca Wicepremiera ds. Gospodarki, Waldemara Pawlaka. Wykład profesora Żmijewskiego dotyczył polskiego sektora energetycznego na tle innych krajów UE oraz świata. Profesor Żmijewski przedstawił fakty dotyczące stanu środowiska naturalnego w Polsce, m.in. obniżenie emisji CO2 o 30% od 1988 r. oraz podwojenie efektywności energetycznej. Profesor Żmijewski zaprezentował także starania rządu zmierzajace do poprawy stanu polskiego środowiska, w tym Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Moderatorem drugiej sesji tematycznej byl Denys Pose, prezes Indar Energy. Pierwszym tematem tej części konferencji były możliwości rozwoju oraz strategie rozwoju w zakresie odnawialnych źródeł energii (wiatr, słońce, biomasa) w Europie Środkowej i Wschodniej. Pierszy głos w tej sprawie zabrał Pascal Bonne, Prezes Zarządu DALKIA Polska. Mówił on o korzyściach wynikających z zastosowania energii z biomasy, m.in. wpływ na zmniejszenie gazów cieplarnianych oraz zaprezentował doświadczenie firmy Dalkia w Polsce, w tym omówił proces wykorzystania biomasy do wytwarzania energii. Drugi prelegent, Roman Szyszko, Wiceprezes Zarządu firmy ENERGA, omówił sposoby pozyskiwania „czystej” energii elektrycznej na podstawie projektu budowy drugiej wodnej elektrowni na Wiśle o mocy ok. 100 MW.

Kolejny temat konferencji dotyczył integracji europejskiego rynku gazu i energii elektrycznej. Pierwszy prelegent, Marek Karabuła, Wiceprezes PGNiG, przedstawił doświadczenie firmy PGNiG na rynku energii w Polsce oraz omówił kwestie liberalizacji polskiego rynku energii. Następnie Gilles Lafleuriel, Kierownik ds. Rozwoju firmy Elia System Operator zaprezentował kwestie dotyczące integracji odnawialnych źródeł energii w sieciach przesyłowych oraz doświadczenie firmy Elia Group jako lidera w dziedzinie integracji europejskiego rynku energii elektrycznej. Na koniec głos zabrał Alain Rossignol, Zastępca Wiceprezesa dostaw gazu na Wschód z GDF Suez, który scharakteryzował rynek gazu w Europie i Polsce oraz  perspektywy rozwoju, a także rolę Polski w procesie integracji europejskiego rynku gazu. Po zakończeniu pierwszej części wykładów odbył się lunch we francuskim Senacie.

Po południu odbyła się dalsza część konferencji. Moderatorem pierszej części wykładu w tej sesji była Yvonne Kochanska, Partner Indar Energy. Pierwszy cykl wykładów dotyczył nowych graczy w Polsce i na innych rynkach energii UE: synergii, konkurencji oraz nowych dróg współpracy. Pierwszy wykład wygłosił Mariusz Korzeniowski, Wiceprezes Zarządu KHW, któremu towarzyszył Leon Kurczabinski, Dyrektor ds. Strategii Sprzedaży. Wystąpienie dotyczyło polityki energetycznej Polski do 2030 roku, roli przemysłu węglowego oraz jego przyszłości w Polsce. Kolejny prelegent Gérard Roth, Dyrektor ds. Europy Kontynentalnej z firmy EDF, omawiał doświadczenie firmy EDF jako pierwszego inwestora zagranicznego w produkcji energii elektrycznej w Polsce, zaprezentował planowane projekty w Polsce oraz strategie rozwoju firmy na polskim rynku. Następne wystąpienie Erwina Guizouarn, prezesa firmy Evolution Energie, dotyczyło systemu zarządzania energią w celu redukcji kosztów oraz szans i zagrożeń na europejskich rynkach energii.

Moderatorem drugiej części sesji, dotyczącej gazu łupkowego, był Pierre Terzian, dyrektor Petrostrategies/ Europ’Energies. Pierwszy prelegent Marek Karabuła omówił problemy, zagrożenia oraz perspektywy związane z rynkiem gazu w Polsce, w tym znaczenie gazu łupkowego dla Polski. Następnie głos zabrał Wiesław Prugar, Prezes Zarządu Orlen Upstream. Jego wykład dotyczył rynku wydobycia gazu łupkowego oraz jego perspektywy rozwoju w Polsce i Europie. Kolejny referat wygłoszony przez przedstawicieli Kochański Zięba Rąpała Goutierre & Partners, Dr Marka Jeżewskiego, Partner oraz Magdalene Mitas, Senior Associate, przedstawiał kwestie prawne związane z inwestycjami zagranicznymi w sektorze gazowym, m.in. ocena ryzyka,  arbitraż i spory w kontraktach gazowych. Ostatni prelegent tej sesji tematycznej, Bruno Courme, Dyrektor Zarządzający firmy Total Gas Shale Europe, przedstawił możliwości, wyzwania i niepewności związane z wykorzystaniem gazu łupkowego w Polsce.

Ostatni panel wykładów konferencji dotyczył kwestii związanych z LNG. Piewszy wykład w tej dziedzinie wyglosił Olivier Bousquet, Zastępca Dyrektora Kontraktu Budowy Terminala LNG z firmy Polskie LNG. Olivier Bousquet zaprezentował nowe trasy dostaw gazu do Polski realizowane przez Polskie LNG, w tym program budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu. Następnie Jennifer Sialino, Kierownik ds. Rozwoju firmy Sofregaz, omówiła dotychczasowe doświadczenie firmy Sofregaz na rynku Polski, oferowane usługi, a także obecne projekty realizowane na całym świecie oraz nowe technologie firmy Sofregaz. Ostatni z prelegentów, Nello Uccelletti, Członek Prezydium firmy Technip, omówił projekty LNG realizowane prze firme Technip w Polsce i na świecie oraz przedstawił dalsze perspektywy rozwoju w Polsce.

Na zakończenie i podsumowanie konferencji odbył się panel dyskusyjny, prowadzony przez Roberta Jędrzejczyka, Radcę Prawnego i Partnera z Gide Loyrette Nouel, podczas którego zostały omówione: wpływ unijnych przepisów ochrony środowiska na rozwój polskiej sieci energetycznej, kierunki rozwoju dla elektrociepłowni w Polsce, z uwzględnieniem wykorzystania węgla, gazu, energii odnawialnej i atomowej oraz problem zewnętrznych źródeł energii jako alternatywy dla krajowej produkcji.

W konferencji wzięło udział ponad 80 przedstawicieli firm polskich (Agencja Rozwoju Przemyslu, Energa, Grupa Boryszew, Katowicki Holding Węglowy, Kochanski Zieba Rapala Goutierre & Partners, Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności ETA, Orlen Upstream, PGNiG, PKP Energetyka SA, Polskie LNG, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisj) i francuskich (Alcogroup, Alstom Power, APGEF, Arcelor Mittal, Areva, Aurel BGC, Baker &  Mckenzie SCP, Bergen Energi, Biosyntec, Casino France, CED, Certinergy, Dalkia, Dolmo, EDF, Elia Group, Eurolaw, Evolution Energie, Fasken Martineau, GDF Suez, Gide Loyrette Nouel, IEA (International Energy Agency), SIIFFA, Sofregaz, Technip, Total Gas Shale Europe) oraz wielu przedstawicieli świata biznesu związanych z sektorem energii. Media były reprezentowane przez dziennikarzy: Barbare Vignaux oraz Renate Wasilewska.

Konferencja była okazją do wymiany zdań na temat sektora gazowniczego, energii elektrycznej, odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska oraz integracji europejskiego rynku energii. Jednak największe kontrowersje wzbudził temat gazu łupkowego: dla jednych szansa, dla innych zagrożenie. Z jednej strony łupkowa rewolucja jest szansą na niższe ceny gazu oraz uzyskanie „niepodległości energetycznej”, z drugiej strony dla wielu ludzi jest zagrożeniem środowiska. Jedno jest pewne: pomimo wielu zalet, eksploatacja gazu łupkowego nadal budzi wiele wątpliwości i napotyka na opór społeczeństwa.

Podczas konferencji zaprezentowano różne stanowiska strony polskiej oraz francuskiej. Różnice stanowisk wynikały z odmiennych polityk energetycznych obu krajów. Francja, z ogromnym potencjałem nuklearnym, dążąca do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej za pomocą elektrowni jądrowych, jest zwolennikiem rozwoju elektrownii atomowych oraz  obniżenia emisji CO2.  Natomiast Polska, której sektor energetyczny opiera się na węglu i uzależniony jest od zewnętrznych dostaw gazu, staje przed problemem zanieczyszczenia środowiska oraz widmem płacenia ogromnych sum za przekraczanie limitów emisyjnych.

Konferencja była nie tylko okazją do wymiany poglądów, promowania działalności oraz możliwości współpracy w dziedzinie energetyki, ale również była okazją do dyskusji na temat aktualnej sytuacji i perspektywach polskiego, a także europejskiego rynku energetyki. Konferencja pokazała, że  energia odgrywa i nadal będzie odgrywać ogromną rolę, nie tylko pod względem ochrony środowiska, ale także z perpektywy ekonomicznej, politycznej oraz społecznej.

Agnieszka TYWONIUK
Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji

Zapisz się na nasz Newsletter