Szukaj

Konferencja: Sektor biomasy i biogazu w Polsce

31 maja 2011 roku Polska Izba Handlowo – Przemysłowa we Francji we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Zagranicznych Ambasady RP we Francji, zorganizowała w Paryżu konferencję na temat sektora biomasy i biogazu w Polsce.

Wszystkich uczestników  zgromadzonych na spotkaniu przywitali Pani Hanna Stypułkowska – Goutierre, Prezes PIHPF oraz Pan Andrzej Szteliga, Radca Minister, Szef Wydzialu Promocji Handlu i Inwestycji Ambassady Polski we Francji.

Organizatorzy & Prelegenci

Po przywitaniu, głos zabrał Pan Andrzej Curkowski, specialista od biogazu z Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO). Pan Curkowski zaprezentował uczestnikom stan rozwoju energi odnawialnej w Polsce podkreślając wykorzystanie biogazu i biomasy w zakresie energii. Następnie, podjął temat struktury sektora biogazu opisując wazniejsze projekty i inwestycje. Swoją prezentacje zakonczył określajac cele do osiągnięcia przez Polskę w dziedzinie energii odnawialnej oraz planowane obroty do roku 2020.

Po wystąpieniu przedstawiciela IEO, głos zabrał Pan Maciej Józwiak, adwokat z kancelarii Wierzbowski Eversheds Sp.k przedstawiając prawne aspekty budowy biogazowni. Poza tym, bariery do produkcji biogazu w Polsce oraz szacunkowy koszt inwestycji zostały również omówione.
Jeżeli chodzi o finansowanie, głos zabrał Pan Wojciech Nawrocki, specialista ds. projektów środowiskowych i funduszy UE z firmy Metropolis Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. Przedstawione zostały źródła finansowania projektów z biomasy i biogazu w Polsce, jak również etapy do uzyskania finansowania dla inwestorów zagranicznych na przykładzie zrealizowanych projektów.

Następnie głos zabrały przedstawicielki Klastra Bioenergii dla Regionu na temat projektów biogazu i biomasy w regionie łódzkim. Pani Ewa Kochanska przedstawiła polski rynek energii odnawialnej oraz bilans regionalny dotyczący biomasy. Po tym, Pani Iwona Adamkiewicz omówiła źródła finansowania inwestycji dla biomasy i biogazu w regionie łódzkim oraz potencjał współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie identyfikowania potrzeb i potencjalnych partnerów.

Konferencję zakonczył Pan Pascal Guillaume dyrektor marketingu na Europe centralną firmy Dalkia i Pani Gaedig Meola, dyrektor ochrony środowiska i energii odnawialnej dla Credit Coopératif, dzieląc się doświadczeniami obu firm w Polsce. Jak zwykle, po konferencji uczestnicy mieli okazje spotkać się z prelegentami.
Wśród uczestników konferencji było obecnych około 20 przedstawicieli firm zainteresowanych projektami w zakresie biogazu i biomasy w Polsce.

Prelegenci & Uczestnicy

Konferencja z 31 maja była kolejnym spotkaniem poświęconym polskiemu sektorowi energii odnawialnej, organizowanym przez Polską Izbę Handlowo – Przemysłową we Francji. Poprzednie, dotyczące energii wiatrowej, miało miejsce 16 marca w Paryżu. Biorąc pod uwagę olbrzymi potencjał sektora energetyki odnawialnej w Polsce oraz wyraźne zainteresowanie ze strony inwestorów francuskich, PIHPF przewiduje organizację kolejnych wydarzeń z tego cyklu. Najbliższa konferencja, tym razem na temat energii słonecznej, planowana jest na 6 pazdziernika 2011.

Dołącz do naszego newslettera!