Szukaj

Misja firm francuskich w regionie Pomorza // 9 – 10 maja 2011

9 i 10 maja 2011, Polska Izba Przemyslowo-Handlowa we Francji zorganizowala, wspólnie z Agencją Rozwoju Gospodarczego w Gdańsku InvestGDA i z Specjalną Strefą Ekonomiczną Pomorza, misję dla francuskich firm w regionie Pomorza, prowadzoną przez Panią Hannę STYPULKOWSKA – GOUTIERRE, Prezes Polskiej Izby Handlowo Przemyslowej we Francji i przez Panią Ewę KOMAR, Pelnomocnika ds projektów.
Sześć francuskich firm, głównie z sektora energii odnawialnej, wzieło udział w tej dwudniowej podróży biznesowej.

Pierwszego dnia, w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku odbyła się krótka konferencja. Po powitaniu gości przez przedstawicieli Agencji Rozwoju Gospodarczego w Gdańsku i Polskiej Izby, miały miejsce trzy prezentacje:

– Pani Małgorzata ZALEWSKA z Agencji Rozwoju Gospodarczego w Gdańsku InvestGDA przedstawiła region i jego ekonomiczny potencjał;

– Pan Laurent LE PAJOLEC, Dyrektor ds. rozwoju i konsultant finansowy dla firmy EXCO A2A Polska, mówił o formach przedsiębiorstw w Polsce, przypominając zasady stworzenia struktury, niektóre aspekty księgowe, podatkowe i administracyjne oraz końcowe etapy firmy (zamknięcie, likwidacja);

– Pan Wojciech Nawrocki, specjalista w finansowaniu projektów dla firmy METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o, omówil sukces firmy METROPOLIS w pozyskiwaniu środków finansowych dla projektów energii odnawialnej oraz zaprezentował różne programy i źródła do finansowania takich projektów.
Konferencja  zakończyła się sesją networkingu.

Następnie, uczestnicy udali się do Klastra Energii Odnawialnej w Kwidzynie, gdzie mieli okazję spotkać się z przedsiębiorcami tego regioniu, poznać ich projekty i porozmawiać o ewentualnej współpracy.

Następnego dnia delegacja została przyjęta przez gminę Kaliska, która zamierza budować pierwsze w gminie farmy wiatrowe, zmodernizować cztery ze swoich budynków publicznych jak również kotłownię by zasilana była biomasą i zmodernizawać.

Szczególne podziekowania kierujemy Pani Annie RÓŻYCKIEJ, ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pomorza, oraz Pani Małgorzatcie ZALEWSKIEJ z Agencji Rozwoju Gospodarczego Gdańska InvestGDA, bez których misja ta nie zostałaby zorganizowana.

Zgodnie z europejskimi dyrektywami, Polska ma wyznaczone cele do osiągnięcia w dziedzinie energii odnawialnej. Polacy stają się coraz bardziej otwarci i przekonani do konieczności wdrozenia nowych rozwiązań energetycznych . Technologiczne i finansowe ograniczenia niestety nadal istnieją. Dlatego też Polska jest tak chłonna na inwestycje w dziedzinie energii odnawialnych.

9 i 10 maja 2011, Polska Izba Przemyslowo-Handlowa we Francji zorganizowala, wspólnie z Agencją Rozwoju Gospodarczego w Gdańsku InvestGDA i z Specjalną Strefą Ekonomiczną Pomorza, misję dla francuskich firm w regionie Pomorza, prowadzoną przez Panią Hannę STYPULKOWSKA – GOUTIERRE, Prezes Polskiej Izby Handlowo Przemyslowej we Francji i przez Panią Ewę KOMAR, Pelnomocnika ds projektów.
Sześć francuskich firm, głównie z sektora energii odnawialnej, wzieło udział w tej dwudniowej podróży biznesowej.

Pierwszego dnia, w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku odbyła się krótka konferencja. Po powitaniu gości przez przedstawicieli Agencji Rozwoju Gospodarczego w Gdańsku i Polskiej Izby, miały miejsce trzy prezentacje:

– Pani Małgorzata ZALEWSKA z Agencji Rozwoju Gospodarczego w Gdańsku InvestGDA przedstawiła region i jego ekonomiczny potencjał;

– Pan Laurent LE PAJOLEC, Dyrektor ds. rozwoju i konsultant finansowy dla firmy EXCO A2A Polska, mówił o formach przedsiębiorstw w Polsce, przypominając zasady stworzenia struktury, niektóre aspekty księgowe, podatkowe i administracyjne oraz końcowe etapy firmy (zamknięcie, likwidacja);

– Pan Wojciech Nawrocki, specjalista w finansowaniu projektów dla firmy METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o, omówil sukces firmy METROPOLIS w pozyskiwaniu środków finansowych dla projektów energii odnawialnej oraz zaprezentował różne programy i źródła do finansowania takich projektów.
Konferencja  zakończyła się sesją networkingu.

Następnie, uczestnicy udali się do Klastra Energii Odnawialnej w Kwidzynie, gdzie mieli okazję spotkać się z przedsiębiorcami tego regioniu, poznać ich projekty i porozmawiać o ewentualnej współpracy.

Następnego dnia delegacja została przyjęta przez gminę Kaliska, która zamierza budować pierwsze w gminie farmy wiatrowe, zmodernizować cztery ze swoich budynków publicznych jak również kotłownię by zasilana była biomasą i zmodernizawać.

Szczególne podziekowania kierujemy Pani Annie RÓŻYCKIEJ, ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pomorza, oraz Pani Małgorzatcie ZALEWSKIEJ z Agencji Rozwoju Gospodarczego Gdańska InvestGDA, bez których misja ta nie zostałaby zorganizowana.

Zgodnie z europejskimi dyrektywami, Polska ma wyznaczone cele do osiągnięcia w dziedzinie energii odnawialnej. Polacy stają się coraz bardziej otwarci i przekonani do konieczności wdrozenia nowych rozwiązań energetycznych . Technologiczne i finansowe ograniczenia niestety nadal istnieją. Dlatego też Polska jest tak chłonna na inwestycje w dziedzinie energii odnawialnych.

Zapisz się na nasz Newsletter