Szukaj

Warsztaty szkoleniowe | ZASADY WYDAWANIA KART BTP DLA PRACOWNIKÓW SEKTORA BUDOWLANEGO WE FRANCJI

16 marca 2017 PIHPF zorganizowała warsztaty szkoleniowe zaadresowane do firm budowlanych i agencji pracy tymczasowej na temat nowych przepisów wydawania dowodów tożsamości zawodowej dla pracowników sektora budowlanego we Francji (tzw. Karty BTP).

Po prezentacji wstępnej Pani Katarzyny KUZY, Pierwszej Sekretarz, Kierującej Wydziałem Promocji Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP we Francji i Pani Hanny STYPUŁKOWSKIEJ – GOUTIERRE, Prezesa Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji, adwokata i właściciela kancelarii H.S.G. Avocats, poświęconej ostatnim aktualnościom z sektora budowlanego we Francji, sesja szkoleniowa była kontynuowana wystąpieniem Pani Agnieszki PASZKOWSKIEJ, Senior Manager z biura księgowo-doradczego DBA, która zaprezentowała stanowisko Polski, Francji i instytucji Unii Europejskiej dotyczące warunków płatności podatku VAT przez zagraniczne firmy działające na terenie Francji.  Pani PASZKOWSKA zapoznała przede wszystkim uczestników szkolenia z ostatnimi aktualnościami dotyczącymi płatności podatku VAT przez polskie firmy, jak również na temat oddelegowania pracowników do spółki zależnej lub utworzonego oddziału na terenie Francji.

Pani PASZKOWSKA przypomniała między innymi obowiązującą zasadę że płatność podatku VAT do francuskiego Skarbu Państwa ma się odbywać poleceniem zapłaty z rachunku, poprzez system SEPA, i że używając innej formy płatności, np. przelewu bankowego, firma wystawia się na ryzyko grzywny.

Następym wystąpieniem w programie szkolenia była szczegółowa prezentacja Pana Sébastien GOUJON, Odpowiedzialnego za Karty BTP i Pana Marc KONCEWICZ, Kierownika projektu, z Union des caisses de France Congés Intempéries BTP, organizmu odpowiedzialnego za zarządzanie administracyjne , techniczne i finansowe związane z wydawaniem kart BTP. Ich wystąpienie w sposób wyczerpujacy przedstawiło zgromadzonym uczestnikom szkolenia nowe reguły wydawania dowodów tożsamosci zawodowej dla pracowników sektora budowlanego na terenie Francji, ich kadr prawny, jak również procedury wydawania i rejestrowania karty. Zgromadzona publiczność mogła dzięki temu otrzymać liczne informacje praktyczne, przede wszystkim, kto powinien złożyć wniosek o kartę i jak ją otrzymać, jakie informacje mają być na niej zawarte, jaki jest jej okres ważności i jakie są koszty tej procedury.

Dla przypomnienia, do podmiotów których dotyczą zasady nowej karty BTP, nalezą : przedsiębiorcy usług budowlanych i robot publicznych, przedsiębiorcy prac tymczasowych, przedsiębiorcy zainstalowani za granicą delegujący pracowników w celu wykonania prac budowlanych lub robot publicznych, pracownicy wykonujący usługi budowlane lub roboty publiczne, jakakolwiek byłaby ich natura. W związku z powyższym, instalatorzy wind i  pracownicy sprzątajacy budowy wykonujący usługi przed zakończeniem robót, również podlegają nowym zasadom. Niewypełnienie obowiązku posiadania kart BTP jest sankcjonowane grzywną administracyjną maksymalnej wysokości 2 000 € za pracownika, 4 000 € w przypadku kolejnego naruszenia.

W celu uzyskania więcej informacji dotyczacych kart BTP i procedur ich wydawania, możecie Państwo odwiedzić stronę Union des caisses de France Congés Intempéries BTP http://www.cibtp.fr jak również stronę https://www.cartebtp.fr

Dołącz do naszego newslettera!