Szukaj

8 czerw. 2016 | Szkolenie | Oddelegowanie pracowników do Francji

Po kilku latach recesji, rok 2016 będzie pierwszym, w którym sektor budownictwa odnotuje wzrost. Zwiększona liczba projektów będzie miała pozytywny wpływ na sektor zatrudnienia, który odnotować powinien wzrost zatrudnienia o 12,4 %, co odpowiada stworzeniu około 84 492 nowych miejsc pracy.

Francuska Federacja Budownictwa oraz Ministerstwa Finansów i Pracy podpisały państwową konwencję, która przewiduje zwalczanie nielegalnego zatrudnienia oraz nieuczciwej konkurencji w sektorze budownictwa, gdzie po raz kolejny zwrócono uwagę na oddelegowanie pracowników z innych krajów Unii Europejskiej, w tym z Polski.

Firmy zagraniczne podejmujące pracę na francuskim rynku budowlanym muszą więc zwrócić uwagę na nowe wymagania prawne (m. in. obowiązek posiadania karty BTP czy wyznaczenia reprezentanta we Francji), które omówione zostaną podczas zorganizowanych przez Polską Izbę Handlowo-Przemysłową we Francji warsztatów szkoleniowych. Ponadto przedstawione zostaną: zmiany na rynku pracy, możliwości i warunki uzyskania ubezpieczenia 10-letniego oraz zasady udziału firm polskich w przetargach budowlanych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli firm budowlanych i agencji pracy tymczasowej, a także wszystkich innych przedsiębiorstw oddelegowujących swoich pracowników na rynek francuski.

Data: Środa 8 czerwca 2016 r. | od 9h30 do 14h30

Miejsce: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu | 86, rue de la Faisanderie – Paryż

Uwaga: ostateczny termin zapisów: piątek 3 czerwca 2016.

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM i ZAPIS BTP do pobrania

Dołącz do naszego newslettera!