Szukaj

Zgłoszenia do trzeciej edycji konkursu “Wybitny Polak we Francji”

Pragniemy poinformować, że Stowarzyszenie Florek Entertainment  po raz trzeci podjęło się organizacji konkursu „Wybitny Polak we Francji”. Inicjatorem wydarzenia jest Fundacja Teraz Polska. Dzięki zaangażowaniu naszego partnera Wybitny Polak jest dziś wybierany w USA, Belgi, Francji, Holandii, Szkocji, Norwegii i oczywiście w Polsce. Podsumowaniem wszystkich tych wydarzeń jest coroczna gala w Warszawie.

Podobnie, jak w ubiegłych latach tytuł wybitnego Polaka będzie przyznawany w pięciu kategoriach:

  • BIZNES:kandydatami mogą być osoby prowadzące udokumentowaną działalność gospodarczą.
  • KULTURA:kandydatami mogą być zarówno osoby tworzące kulturę: kompozytorzy, pisarze, poeci, malarze itp., nawiązujący w swojej twórczości do Polski, jak również osoby działające na rzecz promocji kultury polskiej.
  • NAUKA:kandydatami mogą być osoby, które prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w placówkach funkcjonujących we Francji.
  • OSOBOWOŚĆ:kandydatami mogą być osoby wyróżniające się aktywnością, zaradnością, inicjatywą, np. w życiu społ
  • MŁODY POLAK:kandydatami mogą być osoby, które nie ukończyły 35 roku życia i odniosły sukces w jednej z powyższych kategorii lub, których działalność w sposób pozytywny oddziałuje na lokalną społeczność i przyczynia się do budowy pozytywnego wizerunku Polaków i Polski wśród lokalnej społecznoś

Zgłoszenia przyjmujemy od 1 stycznia do 29 lutego 2016 r.

Warunkiem uczestnictwie jest wypełnienie formularza konkursowego i zapoznanie się z regulaminem. Konieczne jest też uzasadnienie nominacji i zebranie co najmniej pięciu podpisów osób popierających kandydaturę. Zgłoszeń mogą dokonywać organizacje, stowarzyszenia i związki polonijne we Francji oraz osoby prywatne. Nagrody zostaną wręczone na uroczystej Gali w Ambasadzie Polskiej w Paryżu. Wszyscy laureaci automatycznie kwalifikują się też do udziału w Wielkiej Gali Finałowej  Teraz Polska, która odbędzie się w Warszawie.

Formularze można znaleźć na stronie internetowej florekentertainment.org , tuż pod niniejszą informacją. Prosimy o ich dokładne wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres: konkurs@florekentertainment.org

Ewentualne dodatkowe dokumenty prosimy o przesłanie listownie pod podany adres:
Association Florek Entertainment
25 rue Lantiez 75017 Paris
z dopiskiem na kopercie « Wybitny Polak we Francji »

Formularz konkursowy w języku polskim – pobierz

Formularz konkursowy w języku francuskim – pobierz 

Dołącz do naszego newslettera!