Szukaj

Wzrost minimalnej płacy we Francji o 2,3%!

Francuski kodeks pracy przewiduje, iż po przekroczeniu progu 2% inflacji od ostatniej podwyżki minimalnej płacy, wynagrodzenie to musi zostać zrewaloryzowane w takich samych proporcjach pierwszego dnia miesiąca który następuje po opublikowaniu wskaźnika.

Wzrost poziomu inflacji od maja 2007 spowodował iż konieczna okazała się rewaloryzacja francuskiej minimalnej płacy tak zwanego SMIC-a (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance).

Dlatego też zgodnie z zasadą polityki indeksowania płacy minimalnej o wskaźnik inflacji, minister pracy Xavier BERTRAND wraz z minister gospodarki Christine LAGARDE potwierdzają iż z dniem 1 maja wzrośnie ona o 2,3%.

Obecnie SMIC wynosi 8,44 euro brutto za godzinę, czyli 1279 euro na miesiąc ( około 1000 euro netto).

Dołącz do naszego newslettera!