Szukaj

Sytuacja gospodarcza Francji

Sytuacja gospodarcza Francji

• W pierwszym kwartale 2008 roku odnotowano spadek stopy bezrobocia, która  wynosiła 7,5%, co stanowi około 1 902 000 osób. Jest to spowodowane głownie wzrostem stopy zatrudnienia ( z 64,8% na 65,1%), spadkiem stopy bezrobocia osób miedzy 15 a 25 rokiem życia ale również nowymi reformami, które ułatwiają rozpoczęcie działalności gospodarczej. Celem jest jednak obniżenie stopy bezrobocia do 5% do roku 2012.

• W 2008 roku utworzonych ma zostać 119.000 miejsc pracy. Sektory, w których zatrudnień jest najwięcej to: bank/finanse, energia, informatyka, audyt/doradztwo, budownictwo, handel i hotelarstwo.

• Po podwójnej w tym roku rewaloryzacji minimalnego wynagrodzenia (tzw. SMIC), od lipca 2008 wynosi ono 8,71 euro, czyli około 1 321 euro brutto miesięcznie.

• Wskaźnik produkcji przemysłowej (pomijając energię jak i przemysł rolny i żywnościowy) wzrósł w lutym o 0,3% po odnotowanym wzroście +1,2%  w styczniu.

• Wskaźnik wykorzystania zdolności produkcyjnych nieco obniżył się  (81,1%), jednak według przedsiębiorców perspektywy produkcji we wszystkich sektorach działalności są  ukierunkowane na wzrost.

• Jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, po wzroście o 1,3% w lutym ich wydatki na konsumpcję produktów przetworzonych spadły o 1,7% w marcu.

• W stosunku do lutego, odnotowany został wzrost liczby mieszkań w trakcie budowy (+1,7%). Od maja 2007 do kwietnia 2008 wydano 504 169 pozwoleń na budowę mieszkań i odnotowano 404 470 rozpoczętych budów.

• Wskaźnik cen surowców importowanych do Francji wyrażony w euro, zwiększył się o 3,5% w marcu ( +1,1% w lutym); w skali roku wyniósł on + 56,5%. Zwyżka ta jest szczególnie znaczna jeżeli chodzi o ceny energii :+3,8% w marcu a +0,3% w lutym.

• Ze względu na umocnienie się wartości euro w stosunku do dolara, zanotowano mniejszy przyrost ceny ropy naftowej wyrażonej w euro tj. 66,7 $ za baryłkę (+3,3%).

• Na rynku francuskim ceny produkcji w przemyśle wzrosły w lutym o 0,4% ( +0,6% w styczniu). W skali roku, zwyżka ta osiągnęła 4,9%; tj. + 1,7% pomijając energię, przemysł rolny i spożywczy.

• Inflacja w maju 2008 roku wynosiła  ( 3 % w kwietniu). Główną jej przyczyna jest wzrost cen energii i produktów spożywczych.

• W marcu Francja zainwestowała zagranicą 9,8 mld ( 8,7 mld  w styczniu), natomiast inwestycje zagraniczne we Francji wyniosły zaledwie 2,7 mld (5,3 mld w styczniu).

Zapisz się na nasz Newsletter