Szukaj

Wyszukiwanie potencjalnych partnerów na rynku francuskim

Usługa nr 1 – Pierwszy kontakt:

Cel usługi: dostarczenie listy potencjalnych partenerów, która ułatwi Państwu pierwszy kontakt z kontarahentami. Ponadto, ilość wyselekcjonowanych przez PIHPF przedsiębiorstw pozwoli także ocenić sytuację w danej branży na rynku francuskim.
Poszczegόlne etapy:

 • Identyfikacja i selekcja partnerów handlowych
 • Utworzenie listy potencjalnych partnerów handlowych

Usługa nr 2 – Analiza partnerów handlowych:

Cel usługi: dostarcznie listy partenerów handlowych, którzy spełniają podane przez zleceniodawcę kryteria. Usługa ta może być dostosowana do specyficznych wymogów. Stawiamy sobie za zadanie przedstawienie firmy polskiej jak największej liczbie francukich przedsiębiorstw. Usługa ta pozwoli przygotować teren do negocjacji.

Poszczegόlne etapy:

 • Utworzenie oferty firmy polskiej w języku francuskim: prezentacja oraz przedstawienie produktów lub usług
 • Identyfikacja i selekcja partnerów handlowych
 • Utworzenie listy potencjalnych partnerów handlowych
 • Przesłanie zapytania firmy polskiej do wybranych przedsiębiorstw francuskich
 • Kontakt z przedsiębiorstwami francuskimi
 • Odbiór , analiza i selekcja otrzymanych ofert
 • Potwierdzenie chęci współpracy oraz utworzenie dokumentu przedstawiającego odpowiedzi przedsiębiorstw francuskich

W ostatecznej wersji dokumentu znajdą więc Państwo oferty rzeczywiście zainteresowanych współpracą przedsiębiorstw francuskich oraz listę wszystkich skontaktowanych przedsiębiorstw.

Usługa nr 3 – Pakiet Bliżej Francji:

Cel usługi: pozwala ona na bezpośredni kontakt (spotkanie biznesowe i/lub wizyta w firmie) z wcześniej wyselekcjonowanymi według oczekiwań klienta potencjalnymi kontrahentami. Naszym celem jest stworzenie jak najodpowiedniejszych warunków dla pomyślnej realizacji projektów naszych klientów. Ta kompleksowa usługa pozwoli Państwu nawiązać kontakty handlowe na rynku francuskim.

Poszczegόlne etapy:

 • Analiza partnerów handlowych (zob. Usługa nr 2)
 • Spotkania biznesowe obejmujące:
  • Kontakt z wyselekcjonowanymi przedsiębiorstwami
  • Aranżację i program indywidualnych spotkań (w siedzibie Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji lub bezpośrednio u kontrahenta)
  • Usługi tłumaczeniowe w czasie spotkań

Reprezentant Polskiej Izby może towarzyszyć Państwu podczas 2-3 dniowych spotkań biznesowych we Francji. Cena usługi nie obejmuje kosztów zakwaterowania ani przejazdów Państwa jak i pracownika Polskiej Izby.

Usługa nr 4 – Indywidualne misje handlowe:

Cel usługi: pozwala ona na bezpośredni kontakt (spotkanie biznesowe i/lub wizyta w firmie) z 3-4 wyselekcjonowanymi według oczekiwań klienta potencjalnymi kontrahentami, poleconymi przez Polską Izbę.

Poszczegόlne etapy:

 • Identyfikacja i selekcja potencjalnych partnerόw handlowych spośród kontaktόw Polskiej Izby
 • Kontakt z wyselekcjonowanymi przedsiębiorstwami
 • Aranżacja i ustalenie programu spotkań
 • Usługi tłumaczeniowe w czasie spotkań.

Reprezentant Polskiej Izby może towarzyszyć Państwu podczas 2-3 dniowych spotkań biznesowych we Francji. Cena usługi nie obejmuje kosztów zakwaterowania ani przejazdów Państwa jak i pracownika Polskiej Izby .

Zapisz się na nasz Newsletter