Szukaj

Sytuacja na rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy

Bezrobocie → 10,3%

Minimapna płaca (tzw. SMIC) → 1,457.52 euro brutto / miesiąc (35 godz./tyg)

Najniższa stawka za godzinę pracy → 9,61 euro brutto/ godzina

Podatek dochodowy we Francji

Przedział Dochodów 2014  Stawki podatkowe w 2015 r.

Poniżej 9 690 euro → 0%

Od 9 691 do 26 764 euro → 14%

Od 26 765 do 71 754 euro → 30%

Od 71 755 do 151 956 euro → 41%

Dochód większy niż 151 956 euro → 45%

Źródło:
www.worldbank.org
www.impots.gouv.fr

Dołącz do naszego newslettera!