Szukaj

Sektory gospodarki

Sektory gospodarki

Francja należy do trzech największych gospodarek Europy (Bank Światowy, 2015). Około 79% PKB tworzy sektor usług, jedna piąta przypada na zróżnicowany przemysł (Index Mundi, 2015). Pozostałą część PKB wytwarza rolnictwo. Do atutów gospodarki francuskiej należy zaliczyć silnie rozwinięty przemysł obronny i lotniczy oraz motoryzacyjny, prężny sektor wysokich technologii produkcyjnych, nowoczesny potencjał usługowy i rolnictwo. Największy udział w eksporcie dóbr z Francji mają: samoloty (10%), żywność (10%), wyroby chemiczne (9%), maszyny przemysłowe (8,3%), żelazo i stal (8%), elektronika (7%), samochody (6%) oraz farmaceutyki (6,1%) (Traiding Economics, 2015). Francja jest jednym z największych eksporterów dóbr luksusowych oraz wyrobów rolniczych na świecie.

Usługi i handel

Udział sektoru usług i handlu, łącznie z transportem, wynosi 79% PKB. Najważniejsze wśród nich to: edukacja, zdrowie i opieka socjalna, handel detaliczny i hurtowy. W sektorze usług i handlu zatrudnione jest ponad 20 mln osób (na podstawie „OECD: Employment by activity”, 2014). W handlu podstawowe znaczenie mają handel detaliczny i naprawy, handel hurtowy i pośrednictwo handlowe oraz handel i naprawy samochodowe. We francuskim handlu hurtowo-detalicznym ważną rolę odgrywają wielkie grupy handlowe. Do największych należą: E. Leclerc, Carrefour, Pinault-Printemps-Redoute, Auchan i Casino.

Przemysł

Przemysł jest dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki Francji. Udział przemysłu w tworzeniu PKB kształtuje się na poziomie 19,4% (Index Mundi, 2015), a pracuje w nim 5,2 mln osób co stanowi 19% całości zatrudnienia we Francji (na podstawie „OECD: Employment by activity”, 2014).

Budownictwo

We Francji sektor budownictwa jest jednym z najbardziej obiecujących sektorów przemysłu. Obejmuje on budownictwo i roboty publiczne. Sektor budownictwa i robót publicznych reprezentuje 5% PKB kraju i zatrudnia łącznie 1,7 miliona osób (na podstawie „OECD: Employment by activity”, 2014). Na francuskim rynku budowlanym działają prawdziwi potentaci branży budowniczej tacy jak: Vinci Construction (GTM construction, SOGEA construction, Vinci Construction Grands Projets, Freyssinet); Bouygues Construction (filie GFC, Colas, ETDE, Bouygues Offshore) ; SPIE (SPIE Energie Services, SPIE Trindel, SPIE Batignolles) i Eiffage (SAE, Fougerolle, Quillery, Eiffel).

Sektor samochodowy

W ciągu ostatniej dekady Francja uplasowała się w czołowej dziesiątce krajów produkujących samochody na świecie. Sektor ten zmniejszył swoją produkcję po kryzysie w 2008 roku i obecnie produkuje około 1,8 mln pojazdów rocznie (OICA Production statistics, 2014) Najwięksi francuscy konstruktorzy część produkcji wytwarzają za granicą. Największe przedsiębiorstwa Francji związane z przemysłem samochodowym to Renault i PSA Peugeot Citroën.

Przemysł lotniczy i kosmiczny

Przemysł lotniczy i kosmiczny jest dla Francji sektorem istotnym zarówno z punktu widzenia gospodarczego, jak i politycznego. Zapewnia Francji możliwość określania i uprawiania międzynarodowej polityki, gwarantuje autonomiczną obronę oraz przyczynia się do poprawy bilansu handlowego. Kraj ten jest drugim eksporterem samolotów na świecie (26% udział w porównaniu z 29% udziałem USA) (Observatory of Economic Complexity, 2012). Na uwagę zasługują najnowsze osiągnięcia przemysłu wynikające z realizacji długoletnich programów współpracy europejskiej zainicjowanej przez Francję (szczególnie z Niemcami, Wielką Brytanią i Hiszpanią) i świadczących o witalności przemysłu: Airbus A-380, myśliwiec Rafale, rakieta kosmiczna Ariane V. Trzy spółki zapracowały na sukces Francji: Airbus, Snecma i Dassault Aviation.

Energetyka

Ważnymi wydarzeniami, rzutującymi na sytuację energetyki i gospodarki francuskiej, miały decyzje podjęte o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych dominujących w produkcji energii elektrycznej i gazu – Electricité de France (EdF) i Gaz de France (GdF), a także RTE (dystrybutora energii elektrycznej). Dużą rolę odegrały też rosnące ceny ropy naftowej. Ten ostatni czynnik doprowadził do wzrostu detalicznych cen paliw o ok. 10%, a oleju opałowego o 33%. Dla skompensowania skutków podwyżek paliw rząd wyasygnował w ramach pomocy publicznej ok. 230 mln euro, przeznaczonych m.in. dla rolników, rybaków i transportu drogowego. Zmniejszanie efektu cieplarnianego oraz zależności energetycznej od importu ropy i gazu to główne przyczyny opracowywanego planu rozwoju produkcji biokomponentów.

Rolnictwo

Rolnictwo ze Francji jest wysoko zmechanizowane i daleko  posunięta jest specjalizacja, co miało bezpośredni wpływ na wzrost wydajności gospodarstw rolnych. W ciągu ostatnich 25 lat ich produkcja wzrosła o 35% podczas gdy liczba miejsc pracy w rolnictwie zmniejszyła się o połowę. Użytki rolne zajmują 55,5% powierzchni kraju. Francja znajduje się na I miejscu w rankingu producentów wina na świecie. Wraz z Włochami, Hiszpanią i USA produkowane jest tu ponad 50% całego wina na świecie (OIV World Wine Rankings by Country, 2014). W ostatnich latach przychody producentów winorośli i wina znacznie wzrosły. Na wzrost sprzedaży (zwłaszcza szampana) wpływ miał wzrost konsumpcji oraz sprzedaży wina francuskiego na rynkach: amerykańskim, niemieckim, japońskim, chińskim i brytyjskim. Źródło: www.worldbank.org www.indexmundi.com www.tradingeconomics.com  www.oecd.org www.oica.net www.oiv.int  atlas.media.mit.edu

Dołącz do naszego newslettera!