Aktualności

Aktualności

Sytuacja we Francji Covid-19

Od piątku 19 marca 2021 o północy i przez 4 tygodnie wprowadzone zostają nowe obostrzenia dla 16 departamentów we Francji.

Aktualności

Oddelegowanie Pracowników – relacja ze szkolenia

5 marca 2021 odbył się nasz webinar dotyczący aktualnej sytuacji delegowania pracowników we Francji. Dotyczył on w szczególności nowości oraz kwestii praktycznych dla firm zagranicznych oddelegowujących do Francji w związku z publikacją Instrukcji Ministerstwa Pracy w dniu 19 stycznia 2021.

Aktualności

Sprzedawać produkty czy oferować usługi konsumentom we Francji

Jakie mam obligacje wobec francuskiego konsumenta, czy mam z nim zawrzeć pisemna umowę ? Do jakich gwarancje jestem zobowiązany w stosunku do konsumenta według prawa francuskiego? Jak przedstawić moje produkty czy usługi do sprzedaży ?

Aktualności

Słowo Prezesa

To był bardzo wymagający okres– niespokojny, ale jednocześnie budzący w nas konieczność przemian. Zmuszający do innowacyjności, do niestandardowego myślenia i szukania nowych rozwiązań.