23.03.2023 Uroczyste otwarcie pierwszego Klubu „Midcaps Europa”

Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji i Organizacja METI łączą siły, aby stworzyć między Francją, a Polską Pierwszy Klub "Midcaps Europa"

Klub ma na celu wspieranie i wzmacnianie współpracy i dynamiki biznesowej między dużymi firmami w obu krajach. Jego rolą jest także jednomyślne wyrażanie opinii w Brukseli w celu wypracowania europejskich ram prawnych, które  będą lepiej dostosowane do wyzwań i realiów przedsiębiorstw zrzeszonych w Midcaps.

Oficjalne otwarcie odbędzie się 23 marca 2023 w Ambasadzie RP Paryżu w obecności Ambasadora RP we Francji Jana Emeryka Rościszewskiego w godzinach 18:00-21:00 (57 rue Saint-Dominique, Paris 7ème).

Pierwszy networking biznesowy między przedsiębiorcami odbędzię się następnego dnia 24 marca w siedzibie firmy Sisey w godzinach 9:30-12:00 (3 avenue de Friedland, Paris 8ème).

Informacja i rezerwacja: secretariat@ccipf.org 

Zapisz się na nasz Newsletter