Wyrazy solidarności z Ukrainą, pomoc zarówno potrzebującym na miejscu, jak i uchodźcom, przekazywane są z całej Europy i świata. Całym sercem solidaryzujemy się z Ukraińcami. Polska przyjęła już ponad półtora miliona uchodźców, kolejni każdego dnia szukają w naszym kraju bezpiecznego schronienia.

Solidarni
z Ukrainą

Wyrazy solidarności  i pomoc przekazywane są z całej Europy i świata. Solidaryzujemy się z nimi całym sercem.  Polska przyjęła już prawie milion uchodźców, kolejni szukają w naszym kraju bezpiecznego schronienia.

XXI Ogólnokrajowy Kongres Profesjonalistów Wieku Podeszłego Synerpa w Cannes

W dniach 2 – 3 czerwca uczestniczyliśmy w XXI Ogólnokrajowym Kongresie Profesjonalistów Osób Starszych Synerpa w Cannes. Były to dwa pełne dni wymiany poglądów i debat pomiędzy około dwudziestoma prelegentami, urzędnikami, decydentami, ekonomistami, dziennikarzami, ekspertami i filozofami.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 600 osób z sektora senioralnego.
Tematami były: konieczność zmiany oferty, stworzenie sektora zawodów dla osób starszych, odbudowa zaufania, jakość wsparcia…

Powierzchnia wystawiennicza zajęła ponad 2.000 m2 i gościła około stu firm partnerskich.

SYNERPA to historycznie pierwszy krajowy związek zawodowy zrzeszający prywatne domy opieki seniora,
który obecnie reprezentuje cały prywatny sektor opieki nad osobami starszymi. W ciągu prawie 15 lat SYNERPA stała się kluczowym partnerem dla placówek organizujących opiekę domową, domów seniora i rezydencji senioralnych. SYNERPA, pozostając w stałym kontakcie z władzami publicznymi, wybranymi przedstawicielami, mediami i specjalistami, wnosi wkład w debatę na temat opieki osób starszych we Francji.

Zapisz się na nasz Newsletter