Misja polskich firm z województwa śląskiego we Francji

W dniach 28. marca – 1. kwietnia br. odbyła się zagraniczna misja gospodarcza do Francji zorganizowana przez Fundusz Górnośląski S.A., Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Polską Izbę Handlowo-Przemysłową w Paryżu. W misji wzięli udział przedstawiciele władz regionu oraz śląscy przedsiębiorcy z sektora MŚP z branż związanych z zieloną gospodarką.