Szukaj

Nowa twarz polskiego eksportu

NOWA TWARZ POLSKIEGO EKSPORTU I INWESTYCJI NA RYNKU FRANUSKIM

Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji od 1994 roku wspiera firmy polskie w ich wejściu na rynek francuski.
 Pierwsze lata jej działalności poświęcone były współpracy i wejściu firm francuskich na rynek polski, natomiast firmy polskie długo funkcjonowały przez centrale handlu zagranicznego. Grupowały one firmy w różnych sektorach i reprezentowały je na rynku francuskim. Eksportowane były w większości surowce lub półfabrykaty jak węgiel, stal i miedź. Ta sytuacja trwała do końca lat 90.

W związku z przygotowaniami Polski do wejścia do Unii Europejskiej firmy zaczęły funkcjonować bardziej kapitałowo i według zasad europejskich. Powstało wiele nowych zakładów, które czerpały dofinansowania z Unii Europejskiej i inwestowały w nowe technologie oraz w wyposażenie fabryk. 2004 to rok wejścia Polski do UE i nowych zasad przepływu usług, towarów, osób fizycznych i prawnych. Zaczął się okres tzw. „ plombier polonais”, czyli oddelegowania pracowników do Francji na budowy, do zakładów produkcyjnych itp. Z tego wynikła stała obecność wielu firm polskich z sektora budowlanego i produkcyjnego na rynku francuskim.

Nowa fala kryzysu przyniosła kolosalne zmiany w eksporcie i inwestycjach polskich od 2010 roku. Przez swoja politykę gospodarczą Francja w tym okresie doznała schyłku przemysłu, który obecnie stanowi tylko 10% wartości jej PKB. Nastąpiło znaczne przyspieszenie delokalizacji produkcji do krajów Europy Centralnej, Azji i Afryki, w większości ze względu na niższe koszty siły roboczej.

Dziś Francja stawia na innowację oraz rozwija centra badań i rozwoju.  We Francji zlokalizowane jest ponad 50% europejskich centrów R&D, co daje jej 2 pozycję w Europie.

Polskie przedsiębiorstwa dzięki dużym inwestycjom w nowe technologie mają rozbudowane i nowoczesne parki produkcyjne w różnych sektorach przemysłu. Oprócz tego posiadają one wykwalifikowaną kadrę, często po studiach zagranicznych, która włada wieloma językami obcymi. Te czynniki przyczyniły się do zmiany w eksporcie polskim. Z eksportu surowców i półfabrykatów przeszliśmy na eksport produktów wysoko przetworzonych. Z tego wynika między innymi dodatnie saldo obrotów handlowych z Francją, które utrzymuje się na poziomie około 1,5 mld euro.

Francja jest 4 partnerem handlowym Polski,  a saldo wymiany handlowej sięga 22 mld euro. Główne towary eksportowane do Francji to: maszyny, urządzenia mechaniczne i elektryczne, pojazdy szynowe, akcesoria, meble, stolarka, dekoracje, oświetlenia i tworzywa sztuczne. Jeżeli chodzi o inwestycje polskie we Francji, to do tej pory tylko nieliczna grupa firm polskich odniosła sukces.

Polska Izba widzi jednak od kilku lat coraz większy wzrost inwestycji i przejęć firm francuskich przez grupy polskie. Obecne na rynku francuskim są między innymi takie firmy jak: OKNOPLAST, COMARCH, FAKRO, TZMO, WIELTON, CHEMET, SANPLAST, DAMIX, NOWY STYL, SYNTHOS, AMICA, CANPACK i MAFLOW. Część z tych firm otworzyła własną sieć sprzedaży/dystrybucji  we Francji, a inne  przejęły firmy francuskie, na przykład : INPOST-MONDIAL RELAY, NOWY STYL-MAJENCIA, LEDA-SANPLAST.  Wartość ogólna inwestycji sięga dziś około 2 mld euro.

Polska Izba od 27 lat swojego istnienia na rynku francuskim służy firmom polskim konkretną pomocą, identyfikując czynniki decydujące o sukcesie, wspierając je doradztwem oraz kompetencjami swoich ekspertów – członków PIHPF.

Podsumowując nie ma uniwersalnego klucza do sukcesu, ale jest organizacja która czynnie działa we Francji.  Zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane rynkiem francuskim do kontaktu z nami.  

Urszula Majorkiewicz – Dyrektor PIHPF, www.ccipf.org

Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji – Chambre de Commerce et d’Industrie Polonaise en France

Źródło : Economie et Convictions – N° 2 | Le rendez-vous bimestriel de l’économie politique by FairValue Corporate & Public Affairs

Dołącz do naszego newslettera!