Szukaj

Outsourcing w czasie pandemii

Ostatnie pół roku było dla branży outsourcingu zarówno wyzwaniem, jak i testem. Wyzwaniem – w kontekście relacji z klientami oraz pracownikami, które to przeniosły się całkowicie do wirtualnego świata. Na próbę zostały również wystawione elastyczność oraz szybka adaptacja do zmieniającej się rzeczywistości. Oczywiście, biznes szeroko pojętych usług biznesowych, czy to ITO (Information Technology Outrsourcing), czy BPO (Business Process Outsourcing), od zawsze opierał się na zdalnej pracy dla klientów zagranicznych i szybkie przeniesienie całości projektów na tak zwany home office nie było blokującym problemem.

Pojawiły się natomiast takie kwestie jak bezpieczeństwo danych oraz systemów i sieci informatycznych. W biurach oferowane są klientom odpowiednie zabezpieczenia i środki ostrożności, tymczasem w domach pracowników nie jest to takie oczywiste. Trzeba było szybko wprowadzić nowe zasady i procedury zarówno dotyczące bezpieczeństwa, jak i codziennej pracy wykonywanej w stu procentach zdalnie. Większość firm outsourcingowych zdecydowała się bowiem na właśnie taki tryb świadczenia usług w czasie pandemii. Na razie, zaadaptowane do zasad dystansu społecznego powierzchnie biurowe stoją całkowicie lub częściowo puste. Większość firm outsourcingowych musiała przeorganizować codzienne funkcjonowanie. Inaczej wygląda w pełni zdalna rekrutacja, wdrożenie klienta, czy też szkolenia i kooperacja w ramach projektów. O wiele trudniej utrzymać ducha zespołu na odległość, integrować ludzi ze sobą, zachować wzorowe relacje z kontrahentami. Jednocześnie narzędzia do współpracy wirtualnej są ogromnym wsparciem, umożliwiając utrzymanie wysokiego poziomu usług oraz dobrego kontaktu zarówno z pracownikami, jak i klientami, nawet jeśli wymaga to większego wysiłku.

Z biznesowego punktu widzenia nadal wielu potencjalnych klientów jest zainteresowanych rozpoczęciem współpracy z polskimi oddziałami firm outsourcingowych i prowadzone są zaawansowane rozmowy na temat przeniesienia nowych projektów nad Wisłę. Polska pozostaje atrakcyjna finansowo, przy utrzymaniu bardzo wysokiej jakości usług oraz specjalizacji w wielu obszarach. Z drugiej strony część kontraktów została w jakimś stopniu ograniczona lub nie rozwija się aż tak dynamicznie, jak to było prognozowane przed pandemią. Wierzę jednak, że outsourcing nie tylko przetrwa aktualny światowy kryzys, ale także, patrząc długoterminowo, będzie pionierem skutecznej pracy zdalnej oraz swoistym testerem rozwiązań technologicznych pozwalających na jeszcze szybszą automatyzację i wirtualizację usług świadczonych na odległość. Myślę, że branża postawi na jeszcze więcej nowatorskich rozwiązań przenoszących usługi biznesowe do świata sztucznej inteligencji i zaawansowanej analityki danych.

Największym wyzwaniem pozostanie utrzymanie zaangażowania i kompetencji zespołów oraz pielęgnowanie bezpośrednich kontaktów z aktualnymi i potencjalnymi klientami. Spotkania i rozmowy prowadzone tylko i wyłącznie zdalnie są skuteczne, ale nie dorównują w stu procentach bezpośrednim relacjom oraz wspólnej pracy „na żywo”. Trzeba też znaleźć nowy sposób na wirtualne motywowanie pracowników, którzy wprawdzie szybko zaadaptowali się do pracy zdalnej, jednak zauważają oni utratę pewnej wartości dodanej wynikającej z pracy biurko w biurko. Siłą biznesu outsourcingowego zawsze byli ludzie oraz ich zdolność do szybkiego reagowania na zmiany i także w tym wypadku mają oni okazję wykazać się elastycznością oraz innowacyjnością, szczególnie że nie wiemy, co w związku niegasnącą pandemią przyniesie jutro.

Pani Marzena RYBICKA-SZUDERA, GDC Poland Director w Sopra Steria
https://www.soprasteria.pl/

O FIRMIE SOPRA STERIA

Sopra Steria, jeden z europejskich liderów w zakresie doradztwa, usług cyfrowych i oprogramowania, pomaga swoim klientom przeprowadzić transformację cyfrową i uzyskać konkretne i trwałe korzyści. Stanowi globalną odpowiedź na wyzwania związane z konkurencyjnością dużych firm i organizacji, łącząc dogłębną wiedzę na temat sektorów biznesowych i innowacyjnych technologii z podejściem opartym na zdecydowanej współpracy.

Dołącz do naszego newslettera!