Oddelegowanie w nowym dekrecie

Zawartość deklaracji oddelegowania wyszczególniona w art. R1263-3, art. R1263-4, art. R1263-6 Kodeksu Pracy zostanie zmodyfikowana od 1 lipca 2019 w zwiazku z opublikowaniem Dekretu n° 2019-555 z 4 czerwca 2019.