Słowo od Pani Prezes i Życzenia noworoczne od PIHPF

SŁOWO OD PANI PREZES/ ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie, Z okazji końcoworocznego bilansu, moge wyrazić jedynie swoją satysfakcję z powodu nieustajacej dynamiki jaką wykazują się polskie firmy na rynku francuskim. Nowe inwestycje pojawiły się w sektorach sprzętu elektrycznego, informatycznym, stolarki, i usług. Firmy francuskie, z drugiej strony, utrzymały swoje zainteresowanie rynkiem polskim pomimo […]