GIDE: Kancelaria Gide doradzała przy nabyciu 32,8% akcji Banku Pekao

Zespół kancelarii Gide kompleksowo doradzał Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. (PFR) przy transakcji nabycia przez PFR i Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU) pakietu 32,8% akcji Banku Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao) od grupy UniCredit S.p.A. (UniCredit). PFR oraz PZU podpisały umowę z UniCredit dotyczącą kupna 32,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,6 mld złotych. Struktura transakcji przewiduje bezpośrednie nabycie przez […]