Szukaj

12 paźdz. 2015 // Infrastruktura transportowa w Polsce: możliwości współpracy polsko-francuskiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji na temat „Infrastruktury transportowej w Polsce : możliwości współpracy polsko-francuskiej”, która odbędzie się w poniedziałek 12 października 2015 w Paryżu.

Pozwoli ona Państwu zapoznać się z najważniejszymi kierunkami rozwoju sektorów transportu w Polsce w ramach nowej polityki Unii Europejskiej, ale również w ramach odrębnych projektów i inicjatyw krajowych. Dodatkowo przedstawione zostaną inwestycje w infrastrukturę realizowane we współpracy z zagranicznymi, w tym z francuskimi partnerami, na szczeblu krajowym ale również na przykładzie wybranego regionu.

Nowa polityka Unii Europejskiej przewiduje powstanie potężnej sieci transportowej obejmującej 28 państw członkowskich, mającej na celu poprawę efektywności europejskiej gospodarki jak również konkurencyjności. Na polepszenie infrastruktury transportowej w krajach Unii w latach 2014–2020 przeznaczone zostanie aż 26 mld euro, czyli trzy razy więcej niż wynosi obecnie dostępne finansowanie. Modernizacja jakości i dostępności infrastruktury, usprawnienie transgranicznej działalności przewozowej, poprawa połączeń multimodalnych oraz łatwiejsze i szybsze przejazdy dla obywateli to niektóre z zadań priorytetowych Unii Europejskiej.

Do tej pory, Polsce udało się zrealizować wiele inwestycji w infrastrukturę transportową: rozbudowano lub zmodernizowano 13 lotnisk, wybudowano 2078 km dróg szybkiego ruchu (897 km autostrad, 1181 km dróg ekspresowych), zmodernizowano 104 dworców kolejowych, zmodernizowano i wyremontowano 6,4 tys. km torów kolejowych. Pozostaje jednak jeszcze wiele do zrobienia.

Szczegółowy program do pobrania poniżej:

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA PL

Nasi partnerzy:

Dołącz do naszego newslettera!