Szukaj

Sprawozdanie z pierwszej edycji Polsko-Afrykańskiego Forum Rolno-Spożywczego

W dniach 27-29 maja w Nicei odbyła się pierwsza edycja Polsko-Afrykańskiego Forum Rolno-Spożywczego. Celem Forum było stworzenie platformy do wymiany kontaktów między polskimi i afrykańskimi przedsiębiorcami oraz instytucjami z tej branży. Polskie warzywa, owoce, nabiał, mięso, ryby, przetwórstwo, maszyny rolnicze oraz nawozy reprezentowane były przez 24 firmy.

Forum rozpoczęło się w środę 27 maja oficjalnym wystąpieniem Marszałka Województwa Lubelskiego, Pana Sławomira Sosnowskiego. Wyraził on zadowolenie z szybkiego rozwoju regionu Lubelskiego, którego odzwierciedleniem są m. in. prężnie rozwijające się firmy obecne na Forum. Pan Marszałek zachęcił do inwestowania w regionie, pełnym potencjału gospodarczego, z dobrze przygotowaną infrastrukturą i wykwalifikowanym personelem. Po krótkiej przemowie, Pan Marszałek zaprosił wszystkich uczestników na koktajl powitalny, którego był organizatorem.

Drugi dzień Forum wypełniły konferencje i debaty na temat możliwości gospodarczych i wymiany handlowej pomiędzy Polską a Afryką. Słowo wstępne wygłosili Pani Hanna Stypułkowska-Goutierre, Prezes Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji, Pan Janusz Pieńkowski, Radca-Minister, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP we Francji, Pani Anna Polak-Kocińska, Członek Zarządu ds. strategii, rozwoju i finansów z PAIiIZ oraz Pan Patrick Lecoy z Export Assistance and Development (E.A.D.).

Sesję otworzył Pan Julian T. Krzyżanowski, Radca Ministra w Departamencie Współpracy Międzynarodowej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi swoim wykładem na temat afrykańskiego i polskiego potencjału gospodarczego i obecnej wymiany handlowej między Polską a krajami afrykańskimi. Przypomniał on, jak ważny i dobrze rozwinięty jest polski sektor rolno-spożywczy : Polska jest największym producentem jabłek i zboża w krajach Unii Europejskiej, drugim producentem pieczarek i ziemniaków, trzecim producentem mleka w proszku i drobiu oraz czwartym producentem pszenicy i mleka krowiego. Ponadto, Polska znajduje się na pierwszym miejscu w produkcji czarnej porzeczki w świecie, trzecim w produkcji jabłek oraz czwartym w produkcji pieczarek. Łącznie 68% przetworzonej żywności trafia na eksport. Pomimo, że najwięcej polskich produktów rolno-spożywczych eksportuje się do krajów Europy, coraz więcej produktów trafia na rynki afrykańskie, szczególnie do Algierii, Maroka i Egiptu. Kraje afrykańskie zaopatrują nas głównie w tytoń, kakao, cukier trzcinowy, masło kakaowe oraz owoce cytrusowe. Dynamiczny wzrost gospodarczy w Afryce, wysokie tempo wzrostu ludności, bogatsze społeczeństwo oraz postępująca urbanizacja to jedynie niektóre sygnały o ogromnym potencjale i perspektywach współpracy.

Kolejnym prelegentem był Pan Marc Yao, Prezes Afrykańskiej Izby Handlowej w Paryżu, jednostki wspierającej w rozwoju małe i średnie przedsiębiorstwa afrykańskie. Zwrócił on uwagę na potrzeby inwestycyjne i ogromne zapotrzebowanie importowe krajów afrykańskich. Polskie produkty i przedsiębiorstwa ale szczególnie polski know-how są mile widziane na rynkach afrykańskich aby zróżnicować obecną ofertę i zagwarantować długofalową współpracę. Słowa te potwierdził również  Pan Cheick Keita z CIDIGA AFRICANETWORK, organizacji promującej rozwój państw afrykańskich.

Według przytoczonych przez niego słów, Afryka stanie się kluczowym partnerem w przeciągu 10 kolejnych lat. Inwestycji na rynkach afrykańskich jest coraz więcej; międzynarodowe koncerny jak np. Nestlé czy też zajmująca się sprzedażą hurtową m.in. herbaty, kawy, kakao, orzechów nerkowca  i przypraw Grupa Olam (obecna już w 25 krajach na świecie) nie wahają się inwestować na kontynencie, ponieważ dobrze znają potencjał miliarda konsumentów afrykańskich. Ważny jest też rozwój małych i średnich firm, które chętniej współpracują z lokalnymi producentami. Pan Keita wyraził chęć organizacji podobnego przedsięwzięcia lecz tym razem na kontynencie afrykańskim.

Druga część konferencji poświęcona była kwestiom finansowania inwestycji. Pan Patrick Lecoy z E.A.D. przypomniał kluczowe sektory pod inwestycje na rynkach afrykańskich: zasoby naturalne i mineralne, dobra konsumpcyjne w tym głównie żywność, infrastruktura oraz technologie (telekomunikacja, internet …). Następnie wygłosił wykład na temat możliwych źródeł finansowania, w tym podkreślił istotnę rolę afrykańskich banków (np. EcoBank, Diamond, Zenith, BGFI, Afrexim Bank, African Development Bank) i instytucji finansowych zajmujących się ubezpieczeniem (np. Atradius, EulerHermes, Coface czy Credimundi). Wspomniał również o istniejącym nadal ryzyku walutowym.

Po kwestiach finansowych, nastąpiła część poświęcona zagadnieniom prawnym. Pierwszy na ten temat wypowiedział się Pan Robert Jędrzejczyk, wspólnik z kancelarii prawnej Robert Jędrzejczyk & Partners. W swoim wykładzie określił ramy prawne międzynarodowych umów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem umowy sprzedaży i dystrybucyjnej wraz z możliwymi zawartymi klauzulami. Pan Mecenas przedstawił więcej szczegółów na przykładzie transakcji handlowych z Algierią.

Następnie głos zabrała pani Jolanta Gajda, dyrektor Departamentu Prawnego z Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE SA). Instytucja ta ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców i oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Jest to jedyna jednostka w Polsce, która prowadzi ubezpieczenia eksportowe gwarantowane przez Skarb Państwa zapewniając tym samym bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka. Podczas swojego wystąpienia Pani Gajda przedstawiła możliwe ryzyka mogące przeszkodzić w realizacji umowy handlowej jak na przykład niewypłacalność dłużnika czy zwłokę. Wyjaśniła również możliwe rodzaje krótko-, średnio-  i długoterminowych ubezpieczeń oraz gwarancji eksportowych.

Konferencja zakończyła się wystąpieniem Pana Marcina Sikorskiego, Dyrektora zarządzającego z SDV International Logistics Poland. Przedsiębiorstwo to stanowi część grupy logistycznej Bolloré, obecnej w ponad 45 krajach Afryki i zatrudniającej w nich ponad 23 tys. osób. Oprócz typowo transportowej działalności, omówiona została również działalność magazynowa  i dystrybucyjna.  Na zakończenie, Pan Sikorski udzielił uczestnikom forum praktycznych wskazówek odnośnie transportowania towarów z Europy do krajów afrykańskich.

Dzień uwieńczony został uroczystą kolacją, zorganizowaną przez Polska Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S. A. Kolacja była okazją do wymiany doświadczeń biznesowych oraz dalszych rozmów na temat perspektyw polsko-afrykańskiej współpracy, już w nieco mniej formalnej atmosferze.

Ostatniego dnia Forum tj. w piątek 29 maja, miały miejsce indywidualne spotkania między polskimi, afrykańskimi oraz francuskimi przedsiębiorcami. Polskie produkty cieszyły się wyjątkowym uznaniem ze względu na ich wysoką jakość ale również konkurencyjną cenę. Nawiązane zostały pierwsze kontakty.

Kontynent afrykański to niezwykle obiecujący kierunek dla polskiego sektora rolniczego. Jego gospodarki rozwijają się dynamicznie a obroty handlowe między Polską i Afryką stale się zwiekszają. Nasza inicjatywa wpisała się więc nie tylko w obecny trend ale i rzeczywiste potrzeby polskich i afrykańskich przedsiębiorców. Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji z pewnością przyczyni się  do wzmocnienia kontaktów i wznowienia spotkań polsko-afrykańskich.

Ewa Komar
Iwona Prusicka

Dołącz do naszego newslettera!