Szukaj

Koalicja na rzecz Polskich Innowacji

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy wśród członków założycieli Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

Koalicja ma działać na rzecz zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. Jej ambicją jest wypracowanie i wdrożenie proinnowacyjnych rozwiązań oraz działanie na rzecz rozwoju sektora B+R w Polsce.

Jednym z zadań kancelarii Wardyński i Wspólnicy w ramach koalicji będzie koordynowanie prac grupy roboczej poświęconej regulacjom.

Koalicja ma skupiać przedstawicieli najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw działających w Polsce. W gronie członków założycieli znaleźli się m.in. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PwC, Startup Poland oraz Wardyński i Wspólnicy.

Strona internetowa Koalicji: www.koalicjadlainnowacji.pl

Więcej informacji:

Anna Silska, anna.silska@wardynski.com.pl

Dołącz do naszego newslettera!