Koalicja na rzecz Polskich Innowacji

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy wśród członków założycieli Koalicji na rzecz Polskich Innowacji Koalicja ma działać na rzecz zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. Jej ambicją jest wypracowanie i wdrożenie proinnowacyjnych rozwiązań oraz działanie na rzecz rozwoju sektora B+R w Polsce. Jednym z zadań kancelarii Wardyński i Wspólnicy w ramach koalicji będzie koordynowanie prac grupy roboczej poświęconej […]

Transfer technologii wyłączony spod zakazu porozumień – po nowemu

Trwają prace nad nowym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Ma ono wejść w życie 1 maja 2015 r. Porozumienia dotyczące transferu technologii podlegają – pod pewnymi warunkami – wyłączeniu spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, zakazanych na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z […]