Szukaj

Konkurs: Wybitny Polak we Francji

Rusza druga edycja konkursu “Wybitny Polak” we Francji.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do tytułu „Wybitnego Polaka” we Francji do 28 lutego 2015 r.

Francuską edycję organizuje stowarzyszenie Florek Entertainment a jej celem jest promowanie osiągnięć wybitnych osobowości polskiego pochodzenia, które odniosły sukces za granicą. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Ambasady RP we Francji.

Tytuł „Wybitnego Polaka” może być przyznany w 5 kategoriach: biznes, kultura, nauka, osobowość oraz „Młody Polak”.

BIZNES: kandydatami mogą być osoby prowadzące udokumentowaną działalność gospodarczą.

KULTURA: kandydatami mogą być zarówno osoby tworzące kulturę: kompozytorzy, pisarze, poeci, malarze itp., nawiązujący w swojej twórczości do Polski, jak również osoby działające na rzecz promocji kultury polskiej.

NAUKA: kandydatami mogą być osoby, które prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w placówkach funkcjonujących we Francji.

OSOBOWOŚĆ: kandydatami mogą być osoby wyróżniające się aktywnością, zaradnością, inicjatywą, np. w życiu społecznym.

MŁODY POLAK: kandydatami mogą być osoby, które nie ukończyły 35 roku życia i odniosły sukces w jednej z powyższych kategorii lub, których działalność w sposób pozytywny oddziaływuje na lokalną społeczność i przyczynia się do budowy pozytywnego wizerunku Polaków i Polski wśród lokalnej społeczności.

Do zgłoszenia kandydata konieczne jest zapoznanie z regulaminem i wypełnienie formularza, jak i krótkie uzasadnienie nominacji oraz zebranie przynajmniej 5 podpisów osób popierających kandydaturę.
Formularze zgłoszeniowe oraz inne dokumenty, których złożenie jest wymagane przy dokonywaniu zgłoszeń kandydatów stanowią załączniki do regulaminu konkursu. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji konkursu „Wybitny Polak”.
Zgłoszeń mogą dokonywać organizacje, stowarzyszenia i związki polonijne we Francji oraz osoby prywatne.

Laureatów tegorocznej edycji konkursu we Francji poznamy 30 marca 2015 r. Uroczysta gala z okazji wręczenia nagród laureatom odbędzie się w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu. Zwycięzcy z Francji automatycznie kwalifikują się do udziału w „Wielkiej Gali Finałowej – Teraz Polska”, która odbędzie się w Warszawie na początku czerwca 2015 r.

Zgłoszenia kandydatów do francuskiej edycji konkursu prosimy przesyłać na adres mailowy : konkurs@florekentertainment.org lub listownie, na adres:
MDA Association Florek Entertainment N°91
25 rue Lantiez
75017 Paris
z dopiskiem « Wybitny Polak we Francji »

Zapisz się na nasz Newsletter