Szukaj

Opracowanie nt. outsourcingu w Polsce

Najnowsza publikacja kancelarii Wardyński i Wspólnicy, zatytułowana „Outsourcing w Polsce”, omawia problemy prawne związane z outsourcingiem pracowniczym, outsourcingiem usług księgowych i outsourcingiem w instytucjach finansowych.

 Firmy doskonale dziś wiedzą, że nie wszystko trzeba robić własnymi siłami. Muszą jednak zadbać o to, żeby outsourcing, zamiast ograniczyć koszty, sam nie stał się ich źródłem – mówi Danuta Pajewska z Zespołu Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych kancelarii. – Nie wszystkie czynności mogą być zlecane na zewnątrz. Inne można zlecić tylko podmiotom posiadającym określone uprawnienia. Trzeba też zapobiec wyciekowi danych osobowych i uwzględnić ryzyko związane z kwestiami pracowniczymi.

W publikacji wyjaśniamy, co zrobić, żeby zewnętrzny wykonawca nie został uznany za pracownika, jakie usługi bank może zlecić na zewnątrz, czy outsourcing nie uniemożliwia zwolnienia z podatku VAT i w jakiej mierze utrudnia transakcję, której przedmiotem jest majątek spółki outsourcującej część usług. Wcześniejsze publikacje przygotowane przez prawników kancelarii Wardyński i Wspólnicy były poświęcone m.in. wypadkom przy pracy, najmowi powierzchni użytkowych, ochronie własności intelektualnej, usługom płatniczym czy ochronie wierzycieli przed nieuczciwymi dłużnikami. Można je znaleźć na stronie kancelarii.

Link do opracowania:
http://www.wardynski.com.pl/publikacje/artykuly/art,261,publikacja-outsourcing-w-polsce.html

Więcej informacji:
Anna Silska / e-mail: anna.silska@wardynski.com.pl  / tel.: 22 437 84 52

Dołącz do naszego newslettera!