ALERT Zmiany w prawie dotyczące czasu pracy

ALERTZmiany w prawie dotyczące czasu pracy Dnia 23 sierpnia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Ustawa wprowadza m.in.: możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy w każdym systemie czasu pracy, jeśli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi,a […]