Szukaj

I Ogólnopolska Konferencja: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Termin: 11-12 kwietnia 2013 r.

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Organizatorzy:

– Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej)

– Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

– Inicjatywa Mobilności Pracy

Konferencja ma charakter naukowy i praktyczny – organizatorzy stawiają sobie za cel stworzenie płaszczyzny do dialogu środowisk zainteresowanych problematyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz legalnym zatrudnieniem pracowników delegowanych, w tym przede wszystkim przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz ustawodawczych i administracji.

W Parlamencie Europejskim trwają obecnie prace nad nową dyrektywą w sprawie delegowania. Organizowane przedsięwzięcie będzie zatem doskonałą okazją do poruszenia tematu przewidywanych konsekwencji nowej dyrektywy dla przedsiębiorców i pracowników. Poza zmianami ustawodawstwa w tym zakresie przedstawiona zostanie m. in. kwestia ochrony praw pracowników delegowanych i ułatwiania dostępu do unijnych rynków pracy. Omówiony zostanie także wpływ migracji pracowników na rynek pracy czy też problemy z interpretacją przepisów dotyczących delegowania pracowników.

Więcej szczegółów o tematyce, prelegentach i programie konferencji, a także formularz rejestracyjny dla uczestników znaleźć można na stronie internetowej www.koordynacja.org

Kontakt dla uczestników:
Beata Szumska
tel.: +48 668 681 954
e-mail: beata.szumska@koordynacja.org

Dołącz do naszego newslettera!