I Ogólnopolska Konferencja: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Termin: 11-12 kwietnia 2013 r. Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Organizatorzy: – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej) – Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej – Inicjatywa Mobilności Pracy Konferencja ma charakter naukowy i praktyczny – organizatorzy stawiają sobie za cel stworzenie płaszczyzny do dialogu środowisk zainteresowanych problematyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz legalnym zatrudnieniem […]