Agnieszka Lisiecka: Warto podnosić kulturę bezpieczeństwa wśród pracowników

Rozmowa z Agnieszką Lisiecką, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialnym za Zespół Prawa Pracy, o możliwych skutkach wypadku przy pracy dla pracodawcy.  Na terenie zakładu przydarza się wypadek. Co powinien zrobić pracodawca? Agnieszka Lisiecka: Zareagować natychmiast po otrzymaniu informacji o wypadku. Przede wszystkim powinien podjąć działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, jeśli takie wciąż istnieje, oraz udzielić […]

Czy wypadek przy pracy to efekt przestępstwa?

Wskutek wypadku przy pracy pracownik często doznaje ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo wręcz traci życie. Czy to wystarczy, żeby pociągnąć kogoś do odpowiedzialności karnej? A jeśli tak, to kogo? W pytaniu zawartym w tytule tkwi błąd logiczny. Taka generalizacja jest niemożliwa, gdyż każde zdarzenie kwalifiko wane jako wypadek przy pracy ma wyjątkowy charakter i różni […]