Szukaj

Konferencja: Sektor energii wiatrowej w Polsce – sytuacja obecna i perspektywy rozwoju

16 marca 2011 roku Polska Izba Handlowo – Przemysłowa we Francji zorganizowała w Paryżu konferencję na temat sektora energii wiatrowej w Polsce. 

Uczestników zgromadzonych na spotkaniu przywitała Pani Hanna Stypułkowska – Goutierre, Prezes PIHPF. Następnie oddała głos prelegentom konferencji – Panu Januszowi Gajowieckiemu, specjaliście z zakresu energii wiatrowej przy PSEW (Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej) oraz Pani Mecenas Agnieszce Kulińskiej, specjalizującej się kwestiach energetyki, z kancelarii SALANS.

Pan J. Gajowiecki zaprezentował uczestnikom stan rozwoju energii wiatrowej w Polsce, w tym statystyki ogólne dotyczące mocy zainstalowanej w OZE oraz wielkości produkcji energii w farmach wiatrowych. Następnie, podjął temat planów i strategii rządu polskiego w zakresie energetyki wiatrowej w świetle dokumentów: „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” oraz „Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”. Po wystąpieniu przedstawiciela PSEW, głos zabrała Pani Mecenas Kulińska, która scharakteryzowała aspekty prawne inwestycji w sektorze energetyki wiatrowej w Polsce, m.in.: programy wsparcia projektów w zakresie energetyki wiatrowej, mechanizm zielonych certyfikatów, rentowność inwestycji oraz przewidywane zmiany w legislacji, mające wpływ na funkcjonowanie sektora. Następnie, prelegenci zaprezentowali podstawowe bariery rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce: ograniczenia administracyjne i środowiskowe.

Wśród uczestników konferencji było obecnych prawie 20 przedstawicieli firm zainteresowanych projektami w zakresie energetyki wiatrowej w Polsce. Kwestie prezentowane podczas konferencji wywołały na ciekawą dyskusję wśród zebranych.

Zgodnie z celami wytyczonymi przez Unię Europejską, Polska ma za zadanie osiągnąć do 2020 roku poziom udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii w wysokości 15%. Na dzień dzisiejszy, wśród dostępnych źródeł energii odnawialnej, na pierwszym miejscu plasuje się sektor energetyki wiatrowej. Przewiduje się, iż w 2020 roku będzie to najtańsze źródło pozyskiwania energii. Dzięki dynamicznemu rozwojowi tej technologii, jest możliwe obniżenie kosztu wytwarzania energii w farmach wiatrowych porównywalne do kosztów jej produkcji w elektrowniach  atomowych.

Konferencja z 16 marca była kolejnym spotkaniem poświęconym polskiemu sektorowi energii odnawialnej, organizowanym przez Polską Izbę Handlowo – Przemysłową we Francji. Poprzednie, dotyczące pozyskiwania energii z odpadów, miało miejsce 10 lutego w Paryżu. Biorąc pod uwagę olbrzymi potencjał sektora energetyki odnawialnej w Polsce oraz wyraźne zainteresowanie ze strony inwestorów francuskich, PIHPF przewiduje organizację kolejnych wydarzeń z tego cyklu. Najbliższa konferencja, skoncentrowana wokół tematu biogazu i biomasy, planowana jest na maj 2011.

Dołącz do naszego newslettera!