Szukaj

Kondycja francuskiej gospodarki po dwóch kwartałach 2010 roku.

Kondycja francuskiej gospodarki po dwóch kwartałach 2010 roku.

W drugim kwartale gospodarka francuska zanotowała wzrost w wysokości 0.7% w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2010 roku. Taki wynik okazał się zaskoczeniem dla analityków gospodarczych, ktorzy szacowali przyrost PKB na poziomie 0.6%. Od stycznia do marca 2010, według statystyk INSEE (Krajowego Instytutu Statystycznego i Badań Ekonomicznych), wzrost PKB wyniósł 0.2%. W skali całego roku 2010 rząd liczy na wzrost na poziomie nawet 1.5% oraz około 2% w roku kolejnym.

 

Podniesienie się francuskiej gospodarki po recesji 2008-2009 zdaje się nadal nieco chaotyczne, zważając na przyspieszenie PKB pod koniec 2009 roku, nagłe spowolnienie w pierwszym kwartale 2010 oraz ożywienie od kwietnia do czerwca. Dla porównania, największy partner gospodarczy Francji – Niemcy, w drugim kwartale odnotował wzrost 2,2% W Polsce wzrost PKB w tym samym okresie osiągnął 3,2 %.

 

Ważnym komponentem wzrostu PKB okazała się wymiana z zagranicą. W przeciwieństwie do popytu wewnętrznego, zanotowała ona tendencję wzrostową. Wzrostowi dynamiki eksportu sprzyja deprecjacja euro. Szczególnie istotne sektory eksportowe to:  samochodowy oraz pozostałych środków transportu. Mimo wzrostu eksportu, Francja odnotowuje ujemne saldo bilansu handlowego,  które ustabilizowało się na poziomie 12,9 miliarda euro w drugim kwartale.

W drugim kwartale 2010 roku stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 9,3%, co świadczy o jej niewielkim obniżeniu – o 0,2 punktu procentowego w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy roku. Stopa bezrobocia rosła począwszy od trzeciego kwartału 2008 roku, osiągając wartość aż 9,6% w ostatnich miesiącach 2009.

Poprawie uległ także ogólny klimat panujący w przemyśle, zwiększają sie perspektywy produkcyjne. INSEE opracowuje miesięczny wskaźnik klimatu biznesowego, który ustalany jest na podstawie badań przeprowadzanych w przedsiębiorstwach głównych sektorów gospodarki: przemysłu, usług, handlu oraz sektora budowlanego. Wskaźnik oszacowany dla drugiego kwartału 2010 roku po raz pierwszy od ostatnich dwóch lat przekroczył swoją wartość przeciętną. Poprawa nastroju firm widoczna jest w większości sektorów. Szczególnemu polepszeniu uległ klimat panujący w sektorze handlu detalicznego.

Analitycy przewidują, iż dynamicznie rozwijający się eksport powinien wywrzec pozytywny wpływ na inwestycje produkcyjne przedsiebiorstw. Ożywienie w przemyśle wspiera z kolei sektor usług, szczególnie tych skierowanych dla biznesu. Mimo to, przewiduje się, iż stopa bezrobocia utrzyma sie na podobnym poziomie do konca roku 2010.

Ekonomiści ostrzegają przed przedwczesnym uznaniem korzystnych wyników za objaw stabilizacji w skali całej gospodarki. Większość ekspertów odnosi się dość sceptycznie do prognozy wzrostu szacowanej przez rząd. 

 

 

Edyta CZUPRYNSKA
CCIPF

Zapisz się na nasz Newsletter