Szukaj

Tańsze i szybsze przelewy między państwami Unii Europejskiej

Parlament w Strasburgu zaadoptował we wtorek, 24 kwietnia dyrektywę Komisji Europejskiej, która przyśpieszy i uprości przelewy, płatności kartami bankowymi i innego rodzaju zlecenia pieniężne między krajami UE.

Parlament w Strasburgu zaadoptował we wtorek, 24 kwietnia dyrektywę Komisji Europejskiej, która przyśpieszy i uprości przelewy, płatności kartami bankowymi i innego rodzaju zlecenia pieniężne między krajami UE. Obecnie każdy z krajów członkowskich ma swój własny system, a koszty operacji między 27 rynkami UE sięgają 2-3 proc. unijnego PKB. Instytucje finansowe ponoszą straty, gdyż z powodu barier nie mogą wykorzystać w pełni potencjału wspólnego rynku.

Nowe uregulowanie sprawi, że płatności między państwami UE będą równie łatwe i szybkie jak operacje krajowe. Aby zrealizować ten cel konieczne jest stworzenie jednolitego obszaru płatności euro (SEPA). Pozwoli to, 27-u państwom członkowskim zaoszczędzić od 50 do 100 milliardów euro. Nowe przepisy będą dotyczyły zarówno krajów strefy euro, jak i tych, które do 2009 roku pozostaną poza jej obrębem.W pierwszym przypadku zakres stosowania będzie jednak szerszy ponieważ odpadnie m.in. konieczność obarczonego prowizją przeliczania waluty.

Obecnie wysokość opłat za podstawowe operacje (np. przelewy, zlecenia stałe, polecenia zapłaty) waha się średnio od 34 do 252 euro rocznie, w dodatku pieniądze idą o wiele dłużej, niż w przypadku płatności krajowych. Przewiduje się skrócenie transakcji do maksymalnie jednego dnia roboczego. Niższym stawkom ma towarzyszyć także lepsza i ujednolicona ochrona konsumentów, m.in. poprzez zdefiniowanie odpowiedzialności instytucji finansowej za nie przeprowadzoną czy też źle wykonaną transakcję. Dodatkowo ujednolicony w całej UE ma być system transakcji za pomocą kart.

Nowe przepisy wejdą w życie w listopadzie 2009 roku po definitywnym zaaprobowaniu przez Radę Unii europejskiej i po transpozycji dyrektywy przez kraje członkowskie. Od tego czasu Europejczycy będą mogli używać swoich kart kredytowych w dowolnym państwie Unii bez dodatkowych kosztów.

Dołącz do naszego newslettera!