Aktualności

NOWA TWARZ POLSKIEGO  EKSPORTU

Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji od 1994 roku wspiera firmy polskie w ich wejściu na rynek francuski. Pierwsze lata jej działalności poświęcone były współpracy i wejściu firm francuskich na rynek polski, natomiast firmy polskie długo funkcjonowały przez centrale handlu zagranicznego…

Więcej »