Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji

Chambre de Commerce
et d’Industrie Polonaise
en France

Nazwa firmy / Raison commercial :

Adres / Adresse :

Miejscowość / Ville :

Kod pocztowy / Code postal :

Kraj / Pays :

Email :

Strona WWW / Site web :

Sektor działalności / Secteur :

Telefon / Téléphone  :

Fax :

Region / Région  :

Opis / Description :

Zapisz się na nasz Newsletter